Crveni krst Valjevo je u petak 29. novembra realizovao informativnu radionicu iz programa Preventivni paket - Prevencija trgovine ljudima.

29.11.2019.
Crveni krst Valjevo je u petak 29. novembra realizovao informativnu radionicu iz programa Preventivni paket - Prevencija trgovine ljudima. Ovu radionicu, su po prvi put samostalno realizovale, edukatori Kristina Vasiljević i Milica Mićić koje su u oktobru mesecu završile seminar i stekle zavanje vršnjačkog edukatora u oblasti prevencije trgovine ljudima i ovo je za njih bilo svojevrsno „pilot“ predavanje na kome su mogle da vide u realnim uslovima, kako se snalaze u ulozi vršnjačkih edukatora. Informativna radionicaje protekla u najboljem redu, sa solidnom interakcijom grupe, jedino je vreme realizacije probijeno, što i nije problem obzirom da im je prvo predavanje i potrebno je vreme da se ovlada satnicom radionice koja je projektovana na 45 minuta ali sadrži veliki broj činjenica sa kojim tre ba upoznati slušaoce.