TELEFON 014 / 35 21 115
Posebna pažnja posvećena je radu na motivaciji dobrovoljnog davalaštva krvi, kao kontinuiranoj aktivnosti tokom cele godine, koja se odvija kroz partnersku saradnji sa Odeljenjem za transfuziju krvi Zdravstvenog centra Valjevo i lokalnim institucijama, volonterima i aktivistima, a u skladu sa usvojenom Strategijom obezbeđenja dovoljnih količina krvi, Vlade republike Srbije, Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Crvenog krsta Srbije.

Na osnovu Zakona o Crvenom krstu Srbije, ovo je jedna od najznačajnihih aktivnosti Crvenog krsta u okviru sprovodjenja poverenih nam javnih ovlašćenja. Realizuje se u skladu sa utvrđenim  principima, rezolucijama i strategijama, i to: Principima na kojima se zasniva dobrovoljno davalaštvo krvi, vezanim za Rezoluciju 2872 usvojenu kao standard Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a to su:
 • DOBROVOLJNOST
 • ANONIMNOST
 • BESPLATNOST
Nacionalnom strategijom za obezbeđenje dovoljnih količina krvi u Srbiji,

Poseban akcenat stavljamo na:

 • Aktiviranje pasivnih društava dobrovoljnih davalaca, štopodrazumeva logističku i organizacionu pomoć Crvenog krsta Valjevo i Komisije za dobrovoljno davanje krvi za organizovanje akcija, pogotovo društvima iz firmi koje su u lošoj finasijskoj situaciji i nisu u mogućnosti da samostalno organizuju akcije,
 • Rad na motivaciji novih davalaca, što je za rezultat imalo značajno povećanje broja davalaca koji su prvi put dali krv – u 2007. godini ih je bilo 426 davalaca, što nam daje za pravo da očekujemo da, uz nastavak dobrih kontakata sa institucijama, školama i fakultetima, očekujemo napredak i poboljšanje opšte situacije u dobrovoljnom davalaštvu krvi.
 • Posebna mobilna komisija od 3 člana, uz usvojen plan i program aktivnosti komisije u obilasku novootvorenih fakulteta i privatnih preduzeća u Valjevu, uz postizanje dogovora o planu organizovanja akcija u okviru istih.

Pored svega napred pomenutog, posebnu pažnju smo posvetili edukaciji omladinaca - volontera Crvenog krsta na motivaciji i podizanju svesti o opštoj društvenoj potrebi i humanim pobudama, kao razlogu dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je, jedan od boljih načina, da se putem vršnječke edukacije izvrši motivacija, posebno među mlađom populacijom u srednjim školama, Višoj ekonomskoj školi i novootvorenim fakultetima u našem gradu.

   U okviru ove delatnosti, Crveni krst Valjevo posebno sprovodi sledeće aktivnosti::

 • Motivisanje i animiranje građana za dobrovoljno davanje krvi
 • Održavanje komisija za dobrovoljno davanje krvi
 • Učestvovanje u organizaciji akcija dobrovoljnog davanja krvi
  • Pozivanje dobrovoljnih davalaca preko komisije za DDK
  • Medijsko pozivanje i obaveštavanje građana o akcijama davanja krvi
  • Podela promotivnog materijala na akcijama i gradskim manifestacijama,
  • Saradnja sa organizacijama i institucijama u organizaciji i promovisanju dobrovoljnog davalaštva krvi
 • Svečana dodela priznanja
 • Promovisanje i organizacija konkursa “Krv život znači”
 • Organizacija i usavršavanje volontera za DDK
  • Praćenje i edukacija volontera
  • Motivacija volontera
  • Pažnja prema višestrukim, ostarelim i bolesnim davaocima