TELEFON 014 / 35 21 115
Rad sa podmlatkom i omladinom predstavlja značajan segment programa rada Crvenog krsta Valjevo, (difuzija, terenske jedinice, obuka edukatora, volonteri,...) kao i potrebu za praćenjem i primenom novih oblika rada i interesovanja sa sadržajima bliskim mladim ljudima, poštujući osnovne principe pokreta, a sve u cilju potrebnog i poželjnog osposobljavanja, omasovljenja, vaspitanja i motivacije mladih u duhu humanosti i zajedništva:

Ova delatnost obuhvata realizaciju sledećih aktivnosti i programa:

 • "Letnja škola Crvenog krsta", za učenike V razreda u Soko gradu;
 • "Škola podmlatka Crvenog krsta u svakoj školi", za sve učenike petog razreda osnovnih škola;
 • Difuzija – aktivnost tokom cele godine, u okviru vršnjačke edukacije, kojia se završava kvizom ''Šta znaš o Crvenom krstu''.
 • Učešće na konkursu "Krv život znači" -  likovna i literarna akcija za osnovce;
 • Letnji kamp podmlatka Crvenog krsta u Baošiću,
 • Učešće na promotivnim akcijama dobrovoljnog davalaštva krvi, Crvenog krsta Valjevo,
 • Dečja nedelja, aktivnosti podmlatka i omladine koje se završavaju ''Trkom za srećnije detinjstvo'',
 • "Obuka lidera", kroz koje se na seminarima u zemlji osposobljavaju omladinski lideri Crvenog krsta.;
 • Vršnjačka edukacija u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti, aktivnost tokom cele godine, u okviru zdravstvene preventive mladih, i učešće u realizaciji programa koje sprovodi Crveni krsta Valjevo, u okviru ove delatnosti,
 • Učešće predstavnika Omladine Crvenog krsta na Skupštinama drugih Omladinskih terenskih jedinica u Srbiji;
 • Obuka i učešće u terenskoj jedinici za delovanje u nesrećama,
 • Okupljanje mladih kroz kreativne radionice sa različitim sadržajima, i realizacije sopstvenih inicijativa, kao što su na primer ''Vesela bolnica'', - poseta dečjem odeljenju Valjevske bolnice,
 • Učešće na važnim aktivnostima Atletskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije u našem gradu, posebno na održavanju memorijalnih trka – kao podrška promociji zdravih stilova života,
 • Saradnja sa drugim organizacijama i institucijama u gradu, u okviru vršnjačke edukacije,
 • Ostale aktivnosti u okviru Plana i programa rada Crvenog krsta Valjevo.