Crveni krst Valjevo je, i ove godine, aktivno obeležio 31.januar - Nacionalni dan bez duvanskog dima, realizacijom više aktivnosti, uz obaveznu centralnu uličnu manifestaciju na Gradskom trgu u Valjevu, pod sloganom „ Svaka cigareta smeta”, sa brojnim zdravstveno preventivnim porukama i panoima koji se odnose na štetnost duvanskog dima, zajedno sa našim volonterima i tradicionalnim partnerima.

31.01.2023.
31.01.2023. – Nacionalni dan bez duvanskog dima pod sloganom: „Svaka cigareta smeta”, Crveni krst Valjevo je obeležio centralnom uličnom manifestacijom, tribinom u srednjoj školi i uličnom anketom.

Crveni krst Valjevo je, i ove godine, aktivno obeležio 31.januar - Nacionalni dan bez duvanskog dima, realizacijom više aktivnosti, uz obaveznu centralnu uličnu manifestaciju na Gradskom trgu u Valjevu, pod sloganom „ Svaka cigareta smeta”, sa brojnim zdravstveno preventivnim porukama i panoima koji se odnose na štetnost duvanskog dima, zajedno sa našim volonterima i tradicionalnim partnerima.

Takođe, volonteri Crvenog krsta Valjevo su na malom uzorku od trideset, sproveli anketu i intervjuisali sugrađane, kroz popunjavanje upitnika o stavovima po pitanju duvana, fizičke aktivnosti i pravilne ishrane. Pored toga, realizovali smo i tribnu u Tehničkoj školi u Valjevu kroz interaktivni pristup, zajedno sa Zavodom za javno zdravlje i Patronažnom službom Doma zdravlja u Valjevu. O duvanu i posledicama duvanskog dima, možda treba znati i sledeće...

Najčešće korišćeni duvanski proizvodi u Srbiji su cigarete koje svakodnevno puši 27,1% stanovništva starosti 15 godina i više, dok 15,8% svakodnevno puši 20 i više cigareta na dan. Mere kontrole duvana koje su implementirane u svetu u različitom obimu dovele su do smanjenja učestalosti korišćenja cigareta među odraslima i adolescentima. Međutim, u prethodnoj deceniji, u svetu i u Srbiji je u porastu upotreba duvanskih i nikotinskih proizvoda koji ranije nisu bili na tržištu ili je njihovo korišćenje bilo ograničeno na neke zemlje ili pojedine ciljne grupe kao što je to u slučaju nargila. Istraživanja sprovedena u Srbiji pokazuju porast popularnosti drugih duvanskih i nikotinskih proizvoda.

Aktivnosti su propratili svi lokalni i regionalni mediji: Regionalna V5 Valjevo, TV VA PLUS, TV Marš i posvetili priloge ovoj veoma značajnoj zdravstvenoj temi. Aktivnost smo realizovali sa našim stalnim partnerima iz Medicinske škole Valjevo i Službe polivalentne patronaže Doma zdravlja Valjevo.