TELEFON 014 / 35 21 115

Crvenog krsta Valjevo, na teritorijalnom principu kao deo Crvenog krsta Srbije, ima status okružne jedinice za delovanje u nesrećama. Prema statusu raspolaže i planiranom opremom za delovanje u nesrećama.

Imajući prethodno u vidu, sprovodimo sve potrebne aktivnosti usmerene ka uticaju na institucije i pojedince, na prilagođavanju potrebnih normativnih akata iz ove oblasti kojom se danas institucionalno i profesionalno niko ne bavi, obuci kadrova i ekipa, stvaranju neophodnih materijalnih rezervi ( hrana, šatori i druga sredstva ) i stalnom praćenju osposobljenosti ekipa za delovanje u vanrednim situacijama.

delovanje u nesrecama

U 2007 godini, na sreću, nismo imalie elementarnih nepogoda u kojima je bilo potrebno aktivirati jedinicu za delovanje u nesrećama..

Redovno se sprovode stalne aktivnosti na održavanju opreme za delovanje u nesrećama koju posedujemo i edukaciji članova tima okružne jedinice za delovanje u nesrećama.
Obuka ovih ekipa vrši se povremeno na terenu, u organizaciji Crvenog krsta, kako bi se aktivirala postojeća oprema i pomoćna sredstva, za uspešnu realizaciju ove aktivnosti.