TELEFON 014 / 35 21 115

SABIRNE AKCIJE:

 • Crveni krst Valjevo je tokom 2007. godine, obavljao kontinuirane aktivnosti na sprovođenju sabirnih akcija prikupljanja i podele obuće, odeće i higijene za socijalno ugrožene kategorije stanovništva u našoj opštini.
 • Kao rezultat ove kontinuirane aktivnosti i bilateralne pomoći dobijene kroz institucionalnu saradnju, bili smo u prilici da pomognemo veliki broj socijalno ugroženih građana u 2007. godini.

Pored sabirnih akcija, Crveni krst Valjevo iz direktne bilateralne pomoći obezbeđuje polovnu garderobu – nekada nešto i novo, koju prema distributivnim listama delimo tokom cele kalendarske godine.

 • U nastavku dajemo rezultate aktivnosti po mesecima i tabelarni prikaz za celu 2007. godinu.

MESEC

PRIKUPLJENO U SABIRNIM AKCIJAMA U 2007. GOD.

PODELJENO GRA]ANIMA U 2007. GOD.

 

2007.

Broj porodica
donatora

Polovna garderoba u kgr.

Higijena u kgr.

Broj pomognutih porodica

Podeljena garderoba u kgr.

Podeljena higijena u kgr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

16

127

 

18

174

 

 

 

II

12

114

 

15

139

 

 

 

III

15

140

 

14

146

 

 

 

IV

7

66

 

17

212

 

 

 

V

13

127

 

17

294

 

 

 

VI

7

69

 

17

284

 

 

 

VII

7

151

55

17

298

 

 

 

VIII

17

290

28

28

461

 

 

 

IX

11

134

91

37

658

 

 

 

X

9

123

78

44

735

252

 

 

XI

12

119

25

31

229

 

 

 

XII

7

55

22

37

323

17

 

 

UKUPNO

133

1515

299

292

3953

269

 

 

Pored sabirnih akcija, Crveni krst Valjevo iz direktne bilateralne pomoći obezbeđuje polovnu garderobu – nekada nešto i novo, koju prema distributivnim listama delimo tokom cele kalendarske godine.

VELIKA SABIRNA AKCIJA NA GRADSKOJ MANIFESTACIJI:
U oktobru mesecu na 2. festivalu duvan čvaraka u Valjevu:

Prikupljeno je ukupno 570 kg masti koja je uredno, prema spiskovima sa potpisima korisnika, podeljena kroz napred navedene aktivnosti, najugroženijim građanima i porodicama.

1  1

1   1

''17. OKTOBAR - MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV GLADI''

Crveni krst Valjevo je ove godine, centralnu manifestaciju obeležavanja 17. oktobara, Međunarodnog dana borbe protiv galdi, realizovao u prostorijama MZ ''Krušik'', u saradnji sa mesnom zajednicom i aktivistima Crvenog krsta Valjevo u ovoj mesnoj zajednici.
Svi elektronski mediji su se odazvali i propratili ovu aktivnost kroz emitovanje priloga na lokalnim televizijama i radio stanicama.
Paket sadrži životne namirnice hrane, koje su obezbeđene kroz realizaciju sabirnih akcija – namenski organizovanih za obeležavanje ovog datuma, i to:

 • 2 kg mesa i mesnih prerađevina – darodavac Mesara Jovanović,
 • 10 kg masti, sa 2. festivala duvan čvaraka u Valjevu,
 • pasulj,
 • ulje,
 • šećer,
 • testenine,

Sadržaj prehrambenih paketa uz dodatnih 10 kg masti sa festivala duvan čvaraka.

1  1

U MZ ''Krušik'' podeljeno je 23 paketa namirnica porodicama koje žive u ovoj mesno zajednici.
U MZ ''Gorić'', sprovedene su iste aktivnosti, gde je 11 najugroženijih porodica dobilo prehrambene pakete na osnovu spiskova aktivista Crvenog krsta u ovoj mesnoj zajednici.

Aktivnosti su se odvijale i kroz pojedinačne dostave za 8 najugroženijih porodica, bez jednog roditelja ili sa većim brojem male dece, kako u gradu tako i u okolnim prigradskim naseljima.
Centru za socijalni rad – Domu ''Mihailo Stupar'', uručili smo kantu od 50 kg masti za potrebe njihove kuhinje, koju smo prikupili na 2. festivalu duvan čvaraka u Valjevu.

UKUPNO PODELJENO 43 PAKETA i 570 KG MASTI.

NEŠTO,  ŠTO SVI ONI  KOJI IMAJU VIŠE -  NO ŠTO IM JE POTREBNO
TREBA DA ZNAJU:

ČINJENICE I PODACI  VEZANI ZA GLAD U SVETU  I U NAŠOJ ZEMLJI

Svet

- Glad je jedno od najtežih oblika kršenja prava čoveka . U svetu obilja, moguće je iskoreniti  glad, pa kad se to ne čini, svako treba da oseća krivicu. (poruka, sada već bivšeg, generalnog sekretara UN Kofi Anana sa svetskog mitinga o hrani u Rimu).
- Prema podacima FAO  oko 815 miliona ljudi, medju kojima  300 miliona dece, ili svaki 7  stanovnik zemlje – nema dovoljno hrane . Prema nekim podacima 24.000 ljudi svaki dan umre  od bolesti povezanih  sa nedovoljnom ili neodgovarajućom ishranom.
- 55% od 12 miliona smrtnih slučajeva  kod dece  svake godine  u vezi je sa neuhranjenošću.
- FAO navodi  procenu Agencije SAD za medjunarodni razvoj (USAID) da bi smanjivanje broja gladnih na 408 miliona do 2015 godine smanjilo troškove  mirovnih snaga I humanitarnih operacija za oko 2,5 milijarde dolara godošnje.

Srbija

 - Prema strategiji za smanjenje siromaštva  10,5% stanovnika u Srbiji (ili svaki deseti) je siromašno . Siromaštvo  u Srbiji  približno je kao u rumuniji,manje nego u Albaniji a veće nego u Bugarskoj i Poljskoj.

Ko su siromašni u Srbiji?

            - gradjani sa niskim nivoom obrazovanja (koji nisu završili osnovnu školu), samo 2% onih koji su završili fakultete je siromašno
- Nezaposleni  su suočeni sa najvećim rizikom siromaštva, kao i sa najvećom dubinom i oštrinom  siromaštva.
- Stari  -preko 65 godina čine skoro  četvrtinu ukupnog broja siromašnih.
- Deca – 12,7%  ove grupe je siromašno.
- domaćinstva sa pet I više članova
– Posmatrano prema veličini  domaćinstva, najugroženija su bila domaćinstva sa 5 i više članova. Posmatrano prema sastavu  domaćinstva, siromaštvo je najviše medju jednočlanim i, posebno dvočlanim, staračkim domaćinstvima.
-gradjani ruralnih sredina – Index siromaštva u ruralnim sredinama skoro dva puta je veći od indeksa siromaštva u urbanim sredinama.
- gradjani  jugoistične Srbije imaju najveći udeo u siromaštvu  25% od ukupnog broja siromašnih.

Najugroženije grupe:

 • Izbeglice i raseljena  lica - 25% ove populacije živi ispod linije siromaštva.
 • Rom I -  U odnosu na druge grupe Romi su najugroženiji
 • Osobe sa invaliditetom – U Srbiji živi oko 350.000 osoba sa invaliditetom.Samo 13% njih ima priliku da radi.
 • Žene – Najveći rizik siromaštva javlja se kod starijih žena na selu , samohranih majki, domaćica, Romkinja, izbeglica,neobrazovanih I nezaposlenih  žena, bolesnih I sa invaliditetom.

Regionalna rasprostranjenost siromaštva:

 • 23,5% stanovnika jugoistočne Srbije je siromašno
 • 13,2% stanovnika zapadne Srbije
 • 11,4% istoične Srbije
 • 9,7% Šumadije
 • 7,9% Vojvodine I
 • 4,2% Beograda

Povodom obeležavanja Međunarodnog Dana borbe protiv gladi, Crveni krst Valjevo je preduzeo niz aktivnosti sa ciljem da ponovo skrene pažnju na glad i gladne, kao problem  koji, u celom svetu pa i kod nas, najviše pogađa decu, stare i bolesne, koji su najranjivija kategorija u svakom društvu, posebno u zemljama u tranziciji, kao što je naša.

Cilj obeležavanja ovog datuma je da se kroz pojedinačne akcije animira naše društvo i skrene pažnja sugrađana, da uvek postoji neko kome je pomoć neophodna, a da se siromaštvo prevazilazi angažovanjem svih, u skladu sa usvojenom Strategijom za smanjenje siromaštva u Srbiji.

  1 1

Volonteri Crvenog krsta u kciji i zaposleni u poseti starim licima, uručujući im primerene prehrambene pakete povodom obeležavanja 17. oktobra.
Crveni krst Valjevo u nekim od poseta starim licima na terenu.

"Sunčana jesen života"

Aktivnost posebno posvećena starim licima, kao jedan od vidova psihosocijalne podrške starim i usamljenim, u okviru koje članovi i volonteri Crvenog krsta Valjevo posećuju najugroženije kategorije starih lica i tom prilikom im pružaju razne vrste usluga, lekarske preglede i, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, dele:

 • pakete higijene i
 • pakete životnih namirnica,

NEKE OD SLIKA U OKVIRU OVE AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA VALJEVO:

1  1  

01. OKTOBAR - Međunarodni Dan starih lica

Crveni krst Valjevo, svake godine sprovodi aktivnosti na obeležavanju 01. oktobra, dana posvećenog starim licima u našoj opštini.
Ove godine dan starih lica obeležen je obilaskom najugroženijih korisnika iz Programa "Briga o starima",  koji su, pored toga što su usamljeni, istovremeno i u stanju socijalne potrebe, kojom prilikom smo im uručili:

 • higijenske pakete i
 • pelene za odrasle,

s l i k e:   Crveni krst Valjevo u poseti starim licima.

1 1

Dan invalida 03.decembar

Crveni krst Valjevo redovno, tokom cele godine, pomaže invalidna lica na različite načine, a uglavnom:
Podelom pelena za invalidna lica,
Podelom pomagala iz bilateralne pomoći, kao što su:
Štake,
Invalidska kolica,
Dušeci, i slično.

1   1
Neke od aktivnosti Crvenog krsta Valjevo povodom obeležavanja Dana invalida.

Dan volontera 05.decembar

 • obeležen je posebnim angažovanjem volontera Crvenog krsta Valjevo, koji su toga dana obavili posete starim licima, u udaljenim delovima gradskih mesnih zajednica, i tom prilimom im uručili najneophodnije poklone, u skladu sa mogućnostima i procenjenim potrebama korisnika.

1
Volonteri na terenu u MZ Gorić Valjevo

"Jedan paketić-mnogo ljubavi"

Za novogodišnje i božićne praznike članovi podmlatka i omladine Crvenog krsta Valejvo, posetili su decu koja se leče na Dečjem odeljenju Valjevske bolnice i tom prilikom im uručili:

   • 19 novogodišnjih paketića

Novogodišnje paketiće za ovu priliku obezbedio je Crveni krst Valjevo iz sopstvenih sredstava.

Boravak siromašne dece i dece bez roditelja u Grčkoj

u okviru tradicionalne saradnje, i to:

 • 3 (troje) za uskršnje praznike,
 • 2 (dvoje) na letovanju i
 • 4 (četvoro) za božićne praznike,
 • ukupno 9 (devetoro) dece boravilo u Grčkoj u tamošnjim porodicama,

 PROGRAM READMISIJE VLADE  SRBIJE

Povratniku po Programu o readmisiji, Mitrović Milovanu sa porodicom, koji se vratio na teritoriju naše opštine, obezbedili smo urgentnu pomoć, i to:
            Prehrambenih namirnica:

 • 2 litra ulja,
 • 2 kg šećera,
 • 2 kg pasulja,
 • 2 kg brašna,
 • 2 kg soli,
 • 2 kg testenina,
 • 2 kom. pašteta,
 • 2 konzerve ribe,

Higijenskih preparata:

  • 3 kg deterdženta,
  • 1 litar šampona,
  • 1 pasta za zube,
  • 2 sapuna,
  • 1 tečnost za sudove,

Obuća za članove porodice:

 • 4 para obuće.