Crveni krst Valjevo je, i ove godine, aktivno obeležio 31.januar - Nacionalni dan bez duvanskog dima, realizacijom više aktivnosti, uz obaveznu centralnu uličnu manifestaciju na Gradskom trgu u Valjevu, pod sloganom „365 DANA BEZ DUVANA”.

31.01.2021.
Crveni krst Valjevo je, i ove godine, aktivno obeležio 31.januar - Nacionalni dan bez duvanskog dima, realizacijom više aktivnosti, uz obaveznu centralnu uličnu manifestaciju na Gradskom trgu u Valjevu, pod sloganom „365 DANA BEZ DUVANA”. sa brojnim zdravstveno preventivnim porukama i panoima koji se odnose na štetnost duvanskog dima, zajedno sa našim volonterima i tradicionalnim partnerima. Takođe, volonteri Crvenog krsta Valjevo su na malom uzorku od pedeset, sproveli anketu i intervjuisali sugrađane, kroz popunjavanje upitnika o stavovima po pitanju duvana, fizičke aktivnosti i pravilne ishrane. Pored toga, realizovali smo i adekvatno predavanje za vršnjačke edukatore u Medicinskoj školi u Valjevu kroz interaktivni pristup, zajedno sa Zavodom za javno zdravlje i Patronažnom službom Doma zdravlja u Valjevu, kao objedinjenu aktivnost uz poštovanje svih preventivnih mera.

O duvanu i posledicama duvanskog dima, možda treba znati i sledeće...

Duvanski dim sadrži više od 7000 različitih supstanci, među kojima je preko 250 jedinjenja opasnih po zdravlje i oko 70 materija za koje je utvrđeno da izazivaju maligna oboljenja.

Ipak još uvek više od jedne milijarde ljudi u svetu puši, od toga skoro 80% njih živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. U svetu svake godine usled upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu prevremeno umire osam miliona ljudi. U Srbiji najmanje 15.000 ljudi prevremeno umre zbog pušenja na godišnjem nivou. Najnoviji rezultati istraživanja Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Srbije, pokazuju da je 2020. godine pušilo 36% punoletnih stanovnika Srbije.

Sve je više podataka iz istraživanja o štetnim efektima „zadržanog duvanskog dima”, na koje su najosetljiviji najmlađi – odojčad i mala deca.

Pušenje i COVID-19. Rezultati istraživanja Kancelarije za prevenciju pušenja iz 2020. godine pokazuju da epidemija COVID-19 nije bitno uticala na pušačke navike većine pušača (91%), dok je 4% pušača povećalo broj cigareta, isto toliko je smanjilo broj popušenih cigareta u toku dana, dok je samo 1% pušača prestalo da puši.
Nacionalni dan bez duvanskog dima ima za cilj da istakne važnost prevencije i borbe protiv pušenja i istakne značaj upražnjavanja zdravih stilova života.

Aktivnosti su propratili svi lokalni i regionalni mediji: Regionalna VTV Valjevo, TV VA PLUS, TV Marš kao i list NIP NAPRED i posvetili priloge ovoj veoma značajnoj zdravstvenoj temi. Aktivnost smo realizovali sa našim stalnim partnerima iz Medicinske škole Valjevo i Službe polivalentne patronaže Doma zdravlja Valjevo.