03.10.2017. – Ovoga puta u matičnoj seoskoj OŠ „Prota Mateja Nenadović u Brankovini, realizovali smo planirane aktivnosti za učenike ove škole po uzrasnim kategorijama

04.10.2017.

03.10.2017. – Ovoga puta u matičnoj seoskoj OŠ „Prota Mateja Nenadović u Brankovini, realizovali smo planirane aktivnosti za učenike ove škole po uzrasnim kategorijama, i to:

1. PROGRAM: PHV (promocija humanih vrednosti), MODUL 3: Nenasilno rešavanje konflikata, za učenike od 8-11 i 12-14 godina sa interaktivnim radionicama za ovaj uzrast.

2. BEZBEDNOST DECE U SAOBRAĆAJU: nastavak kontinuiranih aktivnosti za učenike prvog i drugog razreda u ovoj školi, video prezentacije, filmski segmenti o bezbednom ponašanju u saobraćaju i podelu promotivnog materijala za sve prisutne.