Crveni krst Valjevo je, uz podršku projekta Nemačke razvojne saradnje „Inklkuzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ u saradnji sa Crvenim krstom, počeo sa novom dvomesečnom distribucijom paketa pomoći u količini od 27.000 kg za novih 196 porodica sa ukupno 899 članova u okviru podrške ugroženim grupama iz nestimulativnih sredina i grupama u povećanom riziku od COVIDA-19.

27.01.2021.
Prvu distribuciju po ovom novom projektu realizovali smo u subotu 23. januara u Romskom naselju Balačka. U narednom periodu od dva meseca ćemo isporučiti ukupno 500 paketa hrane i 500 paketa higijene za novih 196 porodica sa ukupno 899 članova u ukupnoj količini od oko 27 hiljada kilograma (27 tona). Najveći deo ćemo podeliti na terenu u udaljenim seoskim, brdsko-planinskim sredinama za stanovnike sa višečlanim domaćinstvima i decom (pomoć je predviđena samo za porodice koje imaju najmanje 3 člana i više). Posle uspešno realizovane prve prošlogodišnje pomoći za znatno manji broj porodica (33 porodice 175 članova), partneri su ovoga puta obezbedili značajno veće količine i veći broj porodica koje će dobiti ovu vrstu pomoći kao podršku za za prevazilaženje posledica pandemije korona virusa.