Crveni krst Valjevo je u ponedeljak 9. septembra nastavio svoje aktivnosti na temu Bezbednosti dece u saobraćaju, posvećenim đacima prvacima kao najmlađim učesnicima u saobraćaju

10.09.2019.

Crveni krst Valjevo je u ponedeljak 9. septembra nastavio svoje aktivnosti na temu Bezbednosti dece u saobraćaju, posvećenim đacima prvacima kao najmlađim učesnicima u saobraćaju, preventivnim predavanjima, podelom promotivnog materijala za najmlađe i prikazivanjem sekvenci iz edukativnih filmova „Zebra, znak, semafor“, „Opasne igre“ („Dunav film“) i „Ulica nije mesto za igru“ („Avala Filma“), uz pomoć kojih su mališani na primerima mogli da nauče osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, zatim ko su učesnici u saobraćaju, koji saobraćajni znaci postoje i sve to kroz interaktivni rad sa našim predavačima donosili zaključke i postavljali pitanja ukoliko su imali nedoumice. Na kraju radionice su im podeljeni multifunkcionalni rasporedi časova sa zanimljivim pitalicama i korisnim savetima na temu bezbednosti u saobraćaju. koji se po prvi put suočavaju sa novim izazovima na putu od kuće do škole i nazad. Cilj ovih aktivnosti je promovisanje adekvatnog i bezbednog ponašanja svih učesnika u saobraćaju, posebno u zonama škola, a samim tim i smanjenje broja povređenih i stradalih osoba u saobraćaju uopšte. Ciljna grupa su najmlađi učesnici u saobraćaju, a sve u cilju njihove bezbednosti jer su oni najranjiviji, te je od velikog značaja da se na početku školske godine posveti pažnja ovoj veoma bitnoj temi – temi bezbednosti u saobraćaju u vidu edukativnih predavanja i kreativnih radionica kroz interaktivan rad sa mališanima.

Difuzija: Na početku svakog predavanja prisutne upoznajemo sa ulogom, misijom, ciljevima i osnovnim principima Crvenog krsta.