U restoranu hotela „Omni centar“ u Valjevu a pod sloganom „Korak u budućnost: prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu", zajedno sa Udruženjem penzionisanih radnika MUP-a, realizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi na kojoj je 41 lice dalo krv.

03.10.2017.

U restoranu hotela „Omni centar“ u Valjevu a pod sloganom „Korak u budućnost: prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu", zajedno sa Udruženjem penzionisanih radnika MUP-a, realizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi na kojoj je 41 lice dalo krv.

Pored toga, Crveni krst Valjevo je realizovao i deo anketiranja starijih lica za potrebe istraživanja o položaju starijih u gradu, pod radnim nazivom „Starenje u gradu“. Istraživanje se radi u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.