Crveni krst Valjevo je aktivno obeležio 31.maj – Svetski dan bez duvanskog dima, realizacijom više edukativnih i preventivnih aktivnosti a počelo je centralnom uličnom manifestacijom na Gradskom trgu u Valjevu, pod sloganom „Donesi odluku – ostavi duvan”

31.05.2021.
Crveni krst Valjevo je aktivno obeležio 31.maj – Svetski dan bez duvanskog dima, realizacijom više edukativnih i preventivnih aktivnosti a počelo je centralnom uličnom manifestacijom na Gradskom trgu u Valjevu, pod sloganom „Donesi odluku – ostavi duvan”, zatim realizacijom posebno pripremljenog anketnog upitnika za građane na ovu temu na otvorenom, kao i realizacijom tematske radionice „Korak po korak“ kao deo edukativnih aktivnosti za učenike u zatvorenom prostoru. Sve ove aktivnosti su odlična prilika da se u direktnom kontaktu sa građanima, a i putem medija koji su i ovoga puta bili prisutni, ukaže na štetnost ali i posledice po zdravlje ljudi i okoline koju uzrokuje duvanski dim, uz neophodnost jačanja multisektorske saradnje, posebno na aktivnostima u oblasti preventive među mladima u školama. Aktivnost smo realizovali u formatu centralne ulične manifestacije sa brojnim zdravstveno preventivnim porukama i panoima koji se odnose na štetnost duvanskog dima, koji su privukli pažnju i interesovanje prisutnih i prolaznika. Naši mladi volonteri su delili edukativne brošure sa informacijama o štetnim efektima izloženosti duvanskom dimu.

Takođe, volonteri Crvenog krsta Valjevo su, na malom uzorku od pedeset, itervjuisali sugrađane kroz upitnik u kojem su iskazivali stavove po pitanju duvana, fizičke aktivnosti i pravilne ishrane, te šireg zdravstvenog konteksta koji govori o uticaju pandemije ali i generalnim zdravstvenim navikama.

Radionica „Korak po korak“, kao deo edukativnih aktivnosti je planirana i realizovana u maloj grupi od deset učenika, u skladu sa aktuelnim protivepidemijskim merama, ne narušava koncept nastave u kojem su odeljenja podeljena u dve grupe. Nakon uvodnika, svoj stav o pušenju i štetnosti duvana aktivno su iskazali svi učesnici u radionici „Korak po korak“ a analiza radionice i sinteza zaključaka usledila je nakon testa, koji je bio naredna komponenta naše aktivnosti. Razgovor nakon testa obuhvatio je i tematski okvir dosadašnjeg pristupa u preventivnima aktivnostima i strategijama kojim se ova tema tretira.

Aktivnosti su propratili svi lokalni i regionalni mediji: Regionalna VTV Valjevo, TV VA PLUS, TV Marš i emitovali adekvatne priloge ovoj veoma značajnoj zdravstvenoj temi.

CILj: Svetski dan bez duvanskog dima ima za cilj da istakne važnost prevencije i značaj upražnjavanja zdravih stilova života te borbe protiv pušenja, jer čak 70 procenata aktivnih pušača od 1.3 milijarde nema adekvatnu dostupnost stručnim službama u kojima bi započeli odvikavanje.

Pušenje duvana je značajna pretnja zdravlju i vodeći je faktor rizika za veliki broj nezaraznih bolesti. Duvanski dim ubija gotovo osam miliona ljudi svake godine dakle više od dvadeset hiljada ljudi dnevno i višestruko povećava rizik nastanka bolesti srca, infarkta i moždanog udara, oboljenja disajnih puteva, raka pluća i drugih malignih bolesti.