Mladi obučeni vršnjački edukatori Crvenog krsta Valjevo u oblasti prevencije bolesti zavisnosti među mladima, organizovani po sekcijama, realizovali su treću aktivnost po redu u ovoj godini u okviru svoje vršnjačke grupe kroz realizaciju adekvatnog predavanja i radionice za ovu ciljnu grupu pod nazivom „Mladi i alkoholizam“

31.05.2019.

31.05.2019. – Treće vršnjačko edukativno predavanje u oblasti prevencije bolesti zavisnosti i alkoholizma kod mladih koje samostalno realizuju obučeni vršnjački edukatori Crvenog krsta Valjevo

Mladi obučeni vršnjački edukatori Crvenog krsta Valjevo u oblasti prevencije bolesti zavisnosti među mladima, organizovani po sekcijama, realizovali su treću aktivnost po redu u ovoj godini u okviru svoje vršnjačke grupe kroz realizaciju adekvatnog predavanja i radionice za ovu ciljnu grupu pod nazivom „Mladi i alkoholizam“ za učenike u Medicinskoj školi Valjevo. Po realizaciji ovih vršnjačkih aktivnosti nastaviće sa radom po planu u Valjevskim osnovnim školama kroz realizaciju aktivnosti za osnovce. Napominjemo da je Crveni krst Valjevo sa svojim partnerima i saradnicima u prošloj godini realizovao 2 izuzetne obuke za vršnjačke edukatore (prvi deo od 25.-28.09. a drugi deo od 20.-27.11.2018.), koji ove godine mogu samostalno, uz našu tehničku podršku, da realizuju predavanja i radionice kao obučeni i osposobljeni vršnjački edukatori u svojim školama.

Treba napomenuti da su prethodni seminari održani za učenike prvog i drugog razreda iz svih pet srednjih škola iz Valjeva, a radionicama su prisustvovali profesori i predstavnici Saveta roditelja srednjih škola. Ovoga puta realizovali su predavanja i radionice pod nazivom „Mladi i alkoholizam“ učenicima u Medicinskoj školi Valjevo.