Crveni krst Valjevo je u skladu sa preporukama Crvenog krsta Srbije a povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima, u petak 31. maja, realizovao interaktivno predavanje i radionicu za učenike II razreda „Medicinske škole“ u Valjevu na temu „Ne dozvolite da zbog duvana izgubite dah“.

31.05.2019.

31.05.2019. – Interaktivno predavanje i radionica sa ulaznim pred-testom i evalucionim post-testom za srednjoškolce povodom Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima

Crveni krst Valjevo je u skladu sa preporukama Crvenog krsta Srbije a povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima, u petak 31. maja, realizovao interaktivno predavanje i radionicu za učenike II razreda „Medicinske škole“ u Valjevu na temu „Ne dozvolite da zbog duvana izgubite dah“. Uvodni deo predavanja započet je pred-testom informisanosti o duvanu, zatim je usledila prezentacija o duvanu – istorijski, epidemiološki podaci, obrazac konzumiranja cigareta i aktivnog i pasivnog udisanja duvanskog dima, zdravstvene i psiho-socijalne komplikacije, terapija, posle čega su učenici radili po grupama na uočavanju i definsanju problema koji se obrađuju u radionici uz zajednički izbor najboljih rešenja. Na kraju je rađen evaluacioni post-test uz komentare edukatora radionice i utiske učenika.

Radionica je osmišljena sa ciljem da približi adolescentnoj populaciji na medicinskim dokazima zasnovana saznanja o uticaju i štetnosti duvanskog dima i da im ukaže na česte zablude i pogrešnu informisanost o bezbednom korišćenju cigareta sa smanjenim sadržajem nikotina. Da se unaprede njihova znanja i da im se pruži jasna predstava o dejstvu i posledicama konzumiranja ove supstance na ljudsko zdravlje.

Događaju su prisustvovali profesori ali i naši saradnici iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo i Službe polivalentne patronaže Doma zdravlja Valjevo.