Crveni krst Valjevo je u okviru obeležavanja 31. januara-Nacionalnog dana borbe protiv duvanskog dima, pripremio veoma zanimljivo predavanje i interaktivnu radionicu za učenike i profesore „Medicinske škole“ u Valjevu na temu „Štetnost konzumiranja cigareta i izloženosti duvanskom dimu među mladima“.

31.01.2019.

Crveni krst Valjevo je u okviru obeležavanja 31. januara-Nacionalnog dana borbe protiv duvanskog dima, pripremio veoma zanimljivo predavanje i interaktivnu radionicu za učenike i profesore „Medicinske škole“ u Valjevu na temu „Štetnost konzumiranja cigareta i izloženosti duvanskom dimu među mladima“. Opšti cilj edukacije je preventivno upoznavanje mladih sa štetnim posledicama konzumiranja cigareta kao i unapređenje zdravlja adolescentne populacije, te je predavanje i bilo posvećeno učenicima IV razreda Medicinske škole škole kao i njihovim profesorima koji su zajedno učestvovali u radionici.

Uvodni deo predavanja započet je pred-testom informisanosti o duvanu, zatim je usledila prezentacija o duvanu – istorijski, epidemiološki podaci, obrazac konzumiranja cigareta i aktivnog i pasivnog udisanja duvanskog dima, zdravstvene i psiho-socijalne komplikacije, terapija, posle čega je usledila interaktivna radionica „Jelenina priča“ posle koje su učenici radili po grupama na uočavanju i definsanju problema koji se obrađuju u radionici uz zajednički izbor najboljih rešenja. Na kraju je rađen evaluacioni post-test uz komentare edukatora radionice i utiske učenika.

Radionica je osmišljena sa ciljem da približi adolescentnoj populaciji na medicinskim dokazima zasnovana saznanja o uticaju i štetnosti duvanskog dima. Da im ukaže na česte zablude i pogrešnu informisanost o bezbednom korišćenju cigareta sa smanjenim sadržajem nikotina. Da se unaprede njihova znanja i da im se pruži jasna predstava o dejstvu i posledicama konzumiranja ove supstance na ljudsko zdravlje.