Crveni krst Valjevo je i ove godine, centralnom uličnom manifestacijom na gradskom trgu u Valjevu, obeležio 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovaj datum je u kalendar važnih datuma uvrstila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Aktivnost je realizovana sa volonterima Crvenog krsta Valjevo a težište je bilo na apostrofiranju bezbednih navika kod naših sugrađana u situacijama kada napuštaju zemlju, zbog godišnjeg odmora ili pak, odlaska na rad.

30.07.2018.

Crveni krst Valjevo je i ove godine, centralnom uličnom manifestacijom na gradskom trgu u Valjevu, obeležio 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ovaj datum je u kalendar važnih datuma uvrstila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Aktivnost je realizovana sa volonterima Crvenog krsta Valjevo a težište je bilo na apostrofiranju bezbednih navika kod naših sugrađana u situacijama kada napuštaju zemlju, zbog godišnjeg odmora ili pak, odlaska na rad.

Konkretno, to su bile preporuke koje njihov boravak mogu učiniti prijatnijim i sigurnijim (kopiranje putnih isprava i čuvanje van originalnog dokumenta, za slučaj da izguzbe pasoš; dogovaranje vremena narednog poziva sa osobom sa kojom kontaktiraju, kako bi ta osoba mogla da blagovremeno signalizira na problem ako do njega dođe i na posletku bilo je gopvora o bezbedoj komunikaciji i ostavljanju ličnih informacija na društrvenim mrežama tj. koji su rizici i preporuke).

Dakle, obzirim da Crveni krst Valjevo kontinuirano sprovodi program „Preventivni paket“ sa osnovcima, srednješkolcima, studentima ali i decom sa smanjenim mogućnostima, ova centralna ulična manifestacija bila je prilika da se sugrađanima koji nisu ciljna grupa predavanja predoče važne činjernice u vezi sa ovim važnim društvenim problemom od koga nije izolovana ni jedna zemlja na svetu, pa tako postoji i kod nas. Volonteri su u visokom procentu uspeli da pažnju sugrađana pridobiju i ukažu im na potrebu unapređivanja bezbednosne kulture. Aktivnost je realizovalo 8 volontera omladine Crvenog krsta Valjevo i saradnik za podmladak i omladinu, trener za vršnjačko obrazovanje o borbi protiv trgoivine ljudima, Aleksandar Tomić. Ova tema bila je interesantna kako regionalnim, tako i lokalnim medijima pa su na aktiovnosti bili prisutni predstavnici TV „Vujić“ TV „Marš“ TV „Va Plus“.