Crveni krst Valjevo je u petak 30. jula, aktivno obeležio Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima realizacijom više aktivnosti na otvorenom prostoru, na centralnom Gradskom trgu u Valjevu, postavljanjem promotivnih štandova, podelom promotivnog i preventivnog materijala

30.07.2021.
Crveni krst Valjevo je u petak 30. jula, aktivno obeležio Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima realizacijom više aktivnosti na otvorenom prostoru, na centralnom Gradskom trgu u Valjevu, postavljanjem promotivnih štandova, podelom promotivnog i preventivnog materijala, edukativnim predavanjima na otvorenom za građane i angažovane volontere a realizatori su bili obučeni mladi edukatori – kandidati za trenere Crvenog krsta Valjevo uz korišćenje audio i video tehnike, uz prisustvo regionalnih i lokalnih medija na mestu događanja.

Cilj ovih promotivnih i edukativnih aktivnosti je da naše sugrađane, koji su se zatekli na trgu ili u prolazu, a putem medija i za velike broj onih koji nisu bili prisutni, zainteresujemo za temu, skrenemo pažnju na potencijalne rizike i izazove kojima mogu biti izloženi ali i da se na adekvatan i stručan način informišu iz materijala, da odslušaju pristupačna i prilagođena predavanja naših edukatorki ukoliko su zainteresovani. Predavanje je bilo prevashodno namenjeno volonterima Crvenog krsta Valjevo, što je za cilj imalo bliže upoznavanje sa programom koji oni ne realizuju, ali je bilo otvoreno i za zainteresovane sugrađane i sugrađanke. Iako je predavanje realizovano uz korišćenje standardizovane prezentacije, to je na neki načni bila i radionica „Public speaking“ zbog specifičnog ambijenta trga i zadatka da tematski okvir privuče i prolaznike sadržajem teme. Ovu aktivnost su u svojstvu predavača realizovale naše obučene edukatorke koje su pohađale seminar iz oblasti prevencije trgovine ljudima i kandidatkinje za promociju u zvanje trenera: Milica Đurđević i Anđela Janković.

Ovaj datum je na svetskom nivou ustanovljen novembra 2013. u okviru rezolucije „Poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima“ usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine UN-a a Crveni krst Valjevo ga redovno obeležava u okviru svojih aktivnosti iz kalendara važnih datuma, baš kao što je praksa sa obeležavanjem datuma iz kalendara javnog zdravlja i ovaj datum koji se bavi izuzetno važnom temom, ne za zdravlje, ali za bezbednost zajednice, uvek je prilika da se skrene pažnja na problem koji pogađa i građane naše zemlje.

Sve u svemu, možemo konstatovati na osnovu usmene evaluacije koju smo sproveli sa prisutnima, da je predavanje bilo korisno, da je ukazano na činjenice, dalo neke nove informacije i preporuke koje im nisu bile poznate u ovom obimu i formatu.

Događaj je privukao izuzetnu pažnju medija pa su prisustvovali novinari jedne regionalne (Televizija Vujić) i dve lokalne televizije (TV VA PLUS i Televizija MARŠ), jednog portala (vamedia.info) i jedinog štampanog glasila kolubarskog regiona - lokalnog nedeljnika „Napred“.