Crveni krst Valjevo je i ove godine, aktivno obeležio 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, centralnom uličnom manifestacijom na gradskom trgu u Valjevu, uz prisustvo medija i podršku edukatora i volontera

30.07.2020.

Crveni krst Valjevo je i ove godine, aktivno obeležio 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, centralnom uličnom manifestacijom na gradskom trgu u Valjevu, uz prisustvo medija i podršku edukatora i volontera uz primenu svih preventivnih epidemioloških mera na otvorenom prostoru. Aktivnost smo realizovali sa težištem na apostrofiranju bezbednih navika kod naših sugrađana. Uvažavajući sve novonastale okolnosti uzrokovane pandemijom novog korona virusa, strogo poštujući preporuke nadležnih institucija za prevenciju zaražavanja edukatori i volonteri su uz propisanu distancu, nošenje maske ali i pojedinačne razgovore sa sugrađanima realizovali informativni intervju „Pretpostavke, činjenice“. Reč je o mini radionici koja je prvi put realizovana upravo na obeležavanju prošlogodišnjeg 30. jula. Svi sugrađani koji su učestvovali u razgovoru simbolično su nagrađeni maskama kao podsećanjem da je očuvanje zdravlja apsolutni prioritet pojedinca i zajednice.

Obzirom da Crveni krst Valjevo kontinuirano sprovodi program „Preventivni paket“ sa osnovcima, srednjoškolcima, studentima ali i decom sa smanjenim mogućnostima, ova centralna ulična manifestacija bila je prilika da se sugrađanima koji nisu ciljna grupa predavanja predoče važne činjenice u vezi sa ovim važnim društvenim problemom od koga nije izolovana ni jedna zemlja na svetu, pa tako postoji i kod nas.

Volonteri su u visokom procentu uspeli da pažnju sugrađana pridobiju i ukažu im na potrebu unapređivanja bezbednosne kulture u svako vreme pa i u vreme pandemije korona virusa. Tema bila je interesantna kako regionalnim, tako i lokalnim medijima pa su na aktivnosti bili prisutni predstavnici TV „Vujić“ TV „Marš“ TV „Va Plus“ te najtiražnijeg lokalnog nedeljnika u zemlji, nedeljnika „Napred“. Njima su predstavljeni i aktuelni statistički podaci uz jasno tumačenje da se ljudska patnja žrtava trgovine ljudima, van svaka sumnje, ne može kvantifikovati brojkama. Takođe, iznošenje brojki ne sme biti relativizacija ovog teškog krivičnog dela, već pojašnjenje da mali broj potvrđenih slučajeva treba da bude upravo poziv na oprez, jer trgovina ljudima ima komplikovanu artikulaciju u smislu materijalnih dokaza.