Crveni krst Valjevo je i ove godine, aktivno obeležio 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, centralnom uličnom manifestacijom na gradskom trgu u Valjevu, uz prisustvo medija i podršku svojih mladih volontera.

30.07.2019.

Crveni krst Valjevo je i ove godine, aktivno obeležio 30. jul – Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, centralnom uličnom manifestacijom na gradskom trgu u Valjevu, uz prisustvo medija i podršku svojih mladih volontera. Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima je ustanovljen novembra 2013. u okviru rezolucije: "Poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima", usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima i u cilju promocije njihovih prava. Aktivnost smo realizovali sa težištem na apostrofiranju bezbednih navika kod naših sugrađana u situacijama kada napuštaju zemlju zbog odlaska na rad ili pak godišnjeg odmora.

Konkretno, to su bile preporuke koje njihov boravak mogu učiniti prijatnijim i sigurnijim (kopiranje putnih isprava i čuvanje van originalnog dokumenta, za slučaj da izguzbe pasoš; dogovaranje vremena narednog poziva sa osobom sa kojom kontaktiraju, kako bi ta osoba mogla da blagovremeno signalizira na problem ako do njega dođe i na posletku bilo je gopvora o bezbedoj komunikaciji i ostavljanju ličnih informacija na društrvenim mrežama tj. koji su rizici i preporuke).

Obzirim da Crveni krst Valjevo kontinuirano sprovodi program „Preventivni paket“ sa osnovcima, srednješkolcima, studentima ali i decom sa smanjenim mogućnostima, ova centralna ulična manifestacija bila je prilika da se sugrađanima koji nisu ciljna grupa predavanja predoče važne činjernice u vezi sa ovim važnim društvenim problemom od koga nije izolovana ni jedna zemlja na svetu, pa tako postoji i kod nas. Volonteri su u visokom procentu uspeli da pažnju sugrađana pridobiju i ukažu im na potrebu unapređivanja bezbednosne kulture. Ova tema bila je interesantna kako regionalnim, tako i lokalnim medijima pa su na aktiovnosti bili prisutni predstavnici TV „Vujić“ TV „Marš“ TV „Va Plus“.