Crveni krst Valjevo je 30.03.2022. godine, obeležio mart mesec – mesec borbe protiv raka, edukativnim predavanjem na temu „Prevencija malignih oboljenja žena“ u medicinskoj školi „dr Miša Pantić“.

30.03.2022.
Crveni krst je za ovu priliku, u skladu sa svojom dugogodišnjom praksom, organizovao edukativno predavanje na temu „Prevencija malignih oboljenja žena“, za učenike ove škole u sardanji sa kolegama iz Doma zdravlja, službom polivalentne patronaže i Zavodom za javno zdravlje, sektor za promociju zdravlja. Tematski okvir koji smo izabrali za predavanje bio je „Prevencija malignih oboljenja žena“ sa aktivnom paralelom vezanom za malignitete muškaraca.

Predavač, kasnije i demonstrator na trenažeru ženskog torzoa, bila je glavna sestra službe polivalentne patronaže, Doma zdravlja Valjevo, Vesna Pavlović. Vesna je za učenike pripremila izuzetno zanimljivu prezentaciju koja sadrži sve aspekte izabranog tematskog okvira. Učenici su bili u prilici i da probaju na simulatoru samopregled dojke, koji je od presudnog značaja potpuno izlečenje, u sitacijama kada se bolest otkrije u ranoj fazi. Predavač Zavoda za javno zdravlje Valjevo, Snežana Marinković iz pozicije nutricioniste specijaliste dala je opšte savete vezane za ishranu i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti kao i za faktore rizika koji su korektibilni.

Crveni krst je kao organizator predavanja ovu prigodnu priliku, iskoristio i kao mogućnost da se još jednom ukaže na značaj volontreskog aktivizma za kandidovanje tema koje su od značaja za zdravlje stanovništva uopšte.