Crveni krst Valjevo je uz angažovanje svojih obučenih vršnjačkih edukatora u oblasti prevencije bolesti zavisnosti među mladima, realizovao prve vršnjačke radionice i predavanja za ovu ciljnu grupu u ovoj godini pod nazivom „Mladi i alkoholizam“ za učenike u Medicinskoj školi Valjevo.

29.05.2019.

Crveni krst Valjevo je uz angažovanje svojih obučenih vršnjačkih edukatora u oblasti prevencije bolesti zavisnosti među mladima, realizovao prve vršnjačke radionice i predavanja za ovu ciljnu grupu u ovoj godini pod nazivom „Mladi i alkoholizam“ za učenike u Medicinskoj školi Valjevo.

Napominjemo da je Crveni krst Valjevo sa svojim partnerima i saradnicima u prošloj godini realizovao 2 izuzetne obuke za vršnjačke edukatore (prvi deo od 25.-28.09. a drugi deo od 20.-27.11.2018.), koji ove godine mogu samostalno, uz našu tehničku podršku, da realizuju predavanja i radionice kao obučeni i osposobljeni vršnjački edukatori u svojim školama. Treba napomenuti da su prethodni seminari održani za učenike prvog i drugog razreda iz svih pet srednjih škola iz Valjeva, a radionicama su prisustvovali profesori i predstavnici Saveta roditelja srednjih škola. Ovoga puta realizovali su predavanja i radionice pod nazivom „Mladi i alkoholizam“ učenicima u Medicinskoj školi Valjevo.