Crveni krst Valjevo je dana 27. 28. i 29.04.2022. a na poziv Odseka za vanredne situacije i poslove odbrane grada Valjeva, aktivno učestvovao na trodnevnom seminaru koji je organizovan u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i MUP-a RS Sektora za vanredne situacije u programu obuke zaposlenih sa teritorija lokalnih samouprava iz oblasti civilne zaštite, smanjenja rizika od katastrofa i obnove nakon elementarnih i drugih nepogoda.

29.04.2022.
Crveni krst Valjevo je dana 27. 28. i 29.04.2022. a na poziv Odseka za vanredne situacije i poslove odbrane grada Valjeva, aktivno učestvovao na trodnevnom seminaru koji je organizovan u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i MUP-a RS Sektora za vanredne situacije u programu obuke zaposlenih sa teritorija lokalnih samouprava iz oblasti civilne zaštite, smanjenja rizika od katastrofa i obnove nakon elementarnih i drugih nepogoda.

Program je realizovan uz podršku Evropske unije u okviru programa „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, koji se sprovodi u okviru Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kako za sprovođenje obuke zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava, tako i svih subjekata od posebnog značaja za delovanje u nesrećama i vanrednim situacijama. Crveni krst Valjevo je jedan od definisanih subjekata u ovoj oblasti na teritoriji grada Valjeva.