Crveni krst Valjevo je 28.06.2021. bio domaćin sertifikovanog seminara Crvenog krsta Srbije na temu „Upravljanje volonterima u nesrećama i mladim volonterima “ održanog u prostoru Univerziteta „Singidunum“ u Valjevu

28.06.2021.
Crveni krst Valjevo je 28.06.2021. bio domaćin sertifikovanog seminara Crvenog krsta Srbije na temu „Upravljanje volonterima u nesrećama i mladim volonterima “ održanog u prostoru Univerziteta „Singidunum“ u Valjevu uz poštovanje svih epidemioloških mera. Realizator obuke bio je Crveni krst Kraljevo. Obuci su prisustvovali, pored volontera iz Valjeva i volonteri iz partnerskih organizacija – Crvenog krsta Raške i Crvenog krsta Rekovac. Obuku su vodili obučeni volonteri Crvenog krsta Kraljevo koji su prethodno učestvovali na Nacionalnoj obuci Crvenog krsta Srbije u okviru projekta „Upravljanje volonterima u nesrećama i mladim volonterima“ sa kojeg su preneli znanja i veštine ostalim volonterima uz nadzor i asistenciju stručnog saradnika Crvenog krsta Kraljevo – Snežane Apostolović. Volonteri su pored razmenjenih iskustava tokom obuke, stekli i nova poznanstva, a za kraj ove uspešne obuke, volonteri Crvenog krsta Valjevo, upoznali su ostale volontere sa Valjevom i njegovim znamenitostima.

Tokom obuke primenjen je interaktivni metod rada, rad u velikoj i malim grupama, radioničarske igrice za podsticanje diskusija kako bi se stvorila dinamična i opuštena atmosfera.

PREGLED obrađenih TEMA:
  • Etički kodeks za volontere i zaposlene u CK
  • Pravilnik o organizovanju i delovanju mladih CKS
  • Strategija za mlade CKS
  • Politika zaštite dece CKS
  • Uvod u volonterski menadžment (planiranje programa i regrutacija volontera)
  • Liderstvo i koordinacija
  • Veštine komunikacije
  • Timski rad
  • Rad sa osetljivim grupama i radioničarski rad
  • Upravljanje volonterima u nesrećama