Crveni krst Valjevo je na poziv OŠ „Stevan Filipović“ Divci, za učenike i nastavnike ove škole realizovao zdravstveno-preventivnu aktivnost povodom obeležavanja 29. SEPTEMBRA – Svetskog dana srca

27.09.2018.

Crveni krst Valjevo je na poziv OŠ „Stevan Filipović“ Divci, za učenike i nastavnike ove škole realizovao zdravstveno-preventivnu aktivnost povodom obeležavanja 29. SEPTEMBRA – Svetskog dana srca, čiji je ovogodišnji slogan „Obećavam da...za moje srce, za tvoje srce, za naša srca“, sa ciljem skretanja pažnje kako mladih tako i starih na značaj pravilnih životnih navika kao i njihovog menjanja zarad zdravlja sa posebnim akcentom na značaj održavanja zdravlja srca i krvnih sudova. Prisutne smo zamolili da obećaju prvenstveno sebi da će čuvati svoje zdravlje i pridržavati se zdravstvenih saveta za očuvanje srca i krvnih sudova.

Za ovu priliku smo pripremili zdravstveno-preventivno predavanje uz podelu materijala sa jasnim porukama na temu očuvanja zdravlja srca i krvnih sudova. Govorili smo o faktorima rizika koji dovode do bolesti srca a koji se mogu kontrolisati, lečiti ili modifikovati, kao što su: visok krvni pritisak, visok nivo holesterola, prekomerna uhranjenost/gojaznost, upotreba duvana, fizička neaktivnost i šećerna bolest. Male promene u životnom stilu mogu uticati na zdravlje našeg srca. Prestanak pušenja, pravilna ishrana, 30 minuta fizičke aktivnosti dnevno može da pomogne u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova. Međutim postoje i faktori rizika na koje se ne može uticati kao što su: godine starosti, pol i bolesti u porodici.

Kao i do sada, Crveni krst Valjevo je Svetski dan srca obeležio sa svojim stalnim partnerima, Zavodom za javno zdravlje Valjevo i Patronažnom službom doma zdravlja Valjevo a sve u cilju skretanja pažnje i podrške globalnom pokretu u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova.