Crveni krst Valjevo je, na poziv OŠ „Stevan Filipović“ Divci, za učenike ove osnovne škole, realizovao tematsko zdravstveno preventivno predavanje i promociju zdravlja sa svojom tematskom postavkom za mesec septembar, koju smo namenili promociji zdravlja srca i zdravih stilova života, sa posebnim akcentom na značaj održavanja zdravlje srca i krvnih sudova.

28.09.2017.

Crveni krst Valjevo je, na poziv OŠ „Stevan Filipović“ Divci, za učenike ove osnovne škole, realizovao tematsko zdravstveno preventivno predavanje i promociju zdravlja sa svojom tematskom postavkom za mesec septembar, koju smo namenili promociji zdravlja srca i zdravih stilova života, sa posebnim akcentom na značaj održavanja zdravlje srca i krvnih sudova.

Ovu preventivnu i promotivnu aktivnost realizovali smo za 72 učenika od 5. do 8. razreda i za zaposlene u ovoj školi, u partnerskoj saradnji za Zavodom za javno zdravlje i Patronažnom službom Doma zdravlja Valjevo uz korišćenje namenske prezentacije i podelom preventivnog štampanog materijala u vidu lifleta i brošura sa savetima i uputstvima za očuvanje zdravlja srca uz promovisanje zdravih navika i zdravih stilova života.