Crveni krst Valjevo je u svojim prostorijama realizovao još jednu osnovnu obuku iz prve pomoći u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu, za 7 zaposlenih radnika iz 2 preduzeća i to: VINDIJA doo Lajkovac i TEHNOMANIJA Valjevo.

27.06.2019.

Crveni krst Valjevo je u svojim prostorijama realizovao još jednu osnovnu obuku iz prve pomoći u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu, za 7 zaposlenih radnika iz 2 preduzeća i to: VINDIJA doo Lajkovac i TEHNOMANIJA Valjevo.

Osnovna obuka iz prve pomoći je obavezna za zaposlene i pravna lica koji su u zakonskoj obavezi da poseduju znanja i veštine iz prve pomoći, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Tokom ove obuke prisutni su teoretski upoznati sa temama tj. oblastima koje tretiraju specifične rizike sa kojima se zaposleni mogu suočiti u obavljanju radnih zadataka što im je slikovito prikazano i kroz video prezentaciju a ujedno i demonstraciju.

Obuku je realizovala naša Zorica Jovanović, saradnica za zdravstvenu delatnost i isnstruktor prve pomoći licencirana od Ministarstva zdravlja RS , a demonstrator u praktičnoj primeni teorijskih znanja bio je saradnik za podmladak i omladinu Crvenog krsta Valjevo Aleksandar Tomić. Polaznici su na kraju proverili svoja znanja na evaluacionom testu i time pokazali da su uspešno savladali teorijski deo obuke. Želimo im uspeh u praktičnoj primeni stečenih znanja u nadi da neće biti u situaciji da naučene veštine često primenjuju.