Crveni krst Valjevo je organizacijom i realizacijom centralne ulične manifestacije na gradskom trugu u Valjevu, obeležio 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja drogama. Ovaj važan datum, koji se nalazi u kalendaru važnih datuma u javno zdravstvenom smislu, bio je prilika da se dodatno skrene pažnja građana na ovaj globalni problem, koji, na žalost nije zaobišao ni našu lokalnu sredinu.

26.06.2018.
26.jun - Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i neovalšćene trgovine drogama

Crveni krst Valjevo je organizacijom i realizacijom centralne ulične manifestacije na gradskom trugu u Valjevu, obeležio 26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja drogama. Ovaj važan datum, koji se nalazi u kalendaru važnih datuma u javno zdravstvenom smislu, bio je prilika da se dodatno skrene pažnja građana na ovaj globalni problem, koji, na žalost nije zaobišao ni našu lokalnu sredinu. Takođe, ovo je bila prilka da sa partnerima sa kojima realzujemo zdravstveno-preventivne aktivnosti, podsetimo javnost posredstvom medija na kontinuirane edukacije koje sprovodimo na ovom polju tokom godine. Upravo zato Crveni krst, Zavod za javno zdravlje Valjevo, služba polivalentne patronaže i medicinska škola „Dr Miša Pantić“ insistiraju na umrežavanju, koje podstiče diseminaciju korisnih informacija, pospešuje intergeneracijiski dijalog i ohrabruje adolescente na zdrave izbore tj. upoznaje ih sa rizičnim ponašanjima i mogućnostima da im se odupru, izradnjom samopouzdanja.

Aktivnost je pored predstavnika pomenutih institucija realizovalo 7 volontera. Tema je izazvala značajnu pažnju medija, pa se na centralnoj uličnoj manifestaciji, pojavilo više predstavnika istih, Regionalana TV „VTV“, TV „Valjevo Plus“, televizija „Marš“ i nedeljnik „Napred“.

Izjavu za medije o ovoj značajnoj temi dali su Snežana Marinković iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo i stručni saradnik za podmladak i omladinu, Crvenog krsta Valjevo, Tomić Aleksandar.