Crveni krst Valjevo je i ove godine obeležio, 26. jun – Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja drogama, zajedno sa svojim volonterima i uz podršku medija, centralnom uličnom manifestacijom na Gradskom trgu u Valjevu pod sloganom: „Podelite činjenice o drogama, spasite živote“.

26.06.2021.
Obeležavanje ovog dana je izraz odlučnosti da se ojača delovanje i saradnja u aktivnostima usmerenim na suzbijanje potrebe i trgovine drogama. Aktivnost smo realizovali po skoro ekstremno toplom vremenu uz izuzetan doprinos naših volontera u zdravstveno preventivnim aktivnostima. Cilj ove aktivnosti je da zajedno sa ostalim aktivnostima koje realizuje Crveni krst Valjevo u domenu prevencije bolesti zavisnosti, obezbedimo kontinuitet u zastupljenosti teme u našim programima. Taj kontinuitet ogleda se u edukativnom i promotivnom radu na aktuelizaciji prevencije bolesti zavisnosti, koja od nekadašnjeg trijasa (alkohol, duvan i droge) gotovo svake godine prepozna neku novu zavisnost i kao takvu je doda na listu zavisnosti (kocka, socijalne mreže...).

U okviru ovogodišnje kampanje se pozivaju sve zainteresovane strane na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou da preduzmu aktivnosti u cilju smanjenja širenja dezinformacija i korišćenja nepouzdanih izvora informacija, istovremeno se obavezujući da će deliti samo prave naučno potkrepljene činjenice o drogama.

Pandemija novog korona virusa samo je produbila potrebe da se kao društvo još odlučnije odredimo ka podizanju kompetencija i opšte otpornosti na pomenute probleme, koji dezintegrativno utiču na zajednicu. Centralna ulična aktivnost, takođe je bila prilika da promovišemo angažman i rezultate naših volontera u pandemiji, te da društveno prihvatljive i nadasve poželjne modele predočimo javnosti.

Aktivnost je okupila lokalne i regionalne medije koji su prisustvovali konferenciji za novinare pre početka centralne ulične manifestacije. Mediji koji su se odazvali pozivu su: „ TV VTV, TV Va Plus i TV Marš i nedeljnik „Napred“

Još nešto podataka iz statističkih praćenja ...

Prema izveštaju Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), u svetu je u 2019. godini 5,596% populacije starosti 15—64, odnosno 275 miliona ljudi, najmanje jedanput u prethodnoj godini koristilo drogu. Najčešće korišćena droga je kanabis, koju je koristilo oko 200 miliona osoba tokom prethodne godine, odnosno 4,0 % globalne populacije starosti 15—64 godina. Procene pokazuju i da 0,796 populacije u svetu ove starosne grupe spada u visokorizične korisnike ili zavisnike od droga.

Prema rezultatima Istraživanja o stilovima života stanovništva, u Srbiji je u 2018. godini neku ilegalnu psihoaktivnu supstancu najmanje jedanput tokom života koristilo 9,396% stanovnika uzrasta od 18 do 64 godine (11,5% muškaraca i 7,2% žena) sa većom prevalencijom među populacijom uzrasta 18—34 godine (12,596%). Upotreba droga u 12 meseci koje su prethodile istraživanju je bila manje zastupljena i iznosila je 2,1 % među stanovnicima 18—64 godine (2,896% muškaraca i 1,496% žena) i 3,496% među stanovnicima 18—34 godine starosti. Najčešće korišćena droga je kanabis sa prevalencijom 8,9% (11,3% muškaraca i 6,7% žena) kod populacije uzrasta od 18 do 64 godine.

Prema rezultatima Evropskog školskog istraživanja o upotrebi psihoaktivnih supstanci među učenicima, u Srbiji je 2019. bilo koju drogu tokom života probalo 8,6% učenika starosti 16 godina. Kanabis je najčešće korišćena droga među učenicima prvih razreda srednjih škola u Srbiji. Ovu drogu je tokom života probalo 7,3% učenika prvih razreda srednjih škola, 5,696% učenika u prethodnih 12 meseci i 3,2% u prethodnih 30 dana, sa većom učestalošću među dečacima u poređenju sa devojčicama.