Crveni krst Valjevo je realizovao svoje preventivne aktivnosti povodom 26.juna Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga adekvatnom postavkom na centralnom gradskom trgu, pod sloganom „Zdravlje za pravdu. Pravda za zdravlje“

26.06.2019.

Crveni krst Valjevo je realizovao svoje preventivne aktivnosti povodom 26.juna Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga adekvatnom postavkom na centralnom gradskom trgu, pod sloganom „Zdravlje za pravdu. Pravda za zdravlje“, uz prisustvo volontera, građana, javnosti i medija. Ovim aktivnostima Crveni krst Valjevo ima za cilj podizanje svesti o izazovima koje droga predstavlja za društvo i pokretanje svih, kako pojedinaca i porodice, tako i najšire zajednice, da se uključe u prevenciju zloupotreba droga.

Pored Crvenog krsta u realizaciji ove aktivnosti svoj doprinos su dali i Medicinska škola Valjevo,a sve smo realizovali zajedno sa svojim partnerima iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo i Patronažnom službom Doma zdravlja Valjevo.