Crveni krst Valjevo aktivno je učestvovao na seminaru NVO „Astra“, u Valjevu. Trening je bio namenjen profesionalcima, na temu "Unapređenje prava dece žrtava i svedoka krivičnih dela".

24.11.2022.
24.11. i 25.11.2022. – TRAFFICKING - trening "Unapređenje prava dece žrtava i svedoka krivičnih dela"

Crveni krst Valjevo aktivno je učestvovao na seminaru NVO „Astra“, u Valjevu. Trening je bio namenjen profesionalcima, na temu "Unapređenje prava dece žrtava i svedoka krivičnih dela".

ASTRA je organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kao i pružanju podrške u potrazi za nestalom decom.