U ponedeljak, 24. septembra 2018. godine, Crveni krst Valjevo je aktivno učestvovao u akciji Vojske Srbije pod nazivom “Vojni lekar na selu“ za meštane zabačenog sela Vujinovača u okolini Valjeva.

24.09.2018.

U ponedeljak, 24. septembra 2018. godine, Crveni krst Valjevo je aktivno učestvovao u akciji Vojske Srbije pod nazivom “Vojni lekar na selu“ za meštane zabačenog sela Vujinovača u okolini Valjeva.

Crveni krst Valjevo je obezbedio higijenske pakete, ćebad, posteljine i garderobu za socijalno ugrožene meštane sa više članova u porodici kao i porodice sa malom decom, a naše volonterke su bile tu da podele raznovrsne pakete i da pomognu starijim licima i osobama koje se teže kreću da dođu do lekara na pregled. Medicinska ekipa Vojske Srbije obavljale su opšti lekarski pregled – kontrolu krvnog pritiska i šećera u krvi kao i EKG snimanja.

Akcija „Vojni lekar na selu“ je pre svega usmerena na pomoć meštanima gde je teško dostupna zdravstvena zaštita, gde oni iz objektivnih razloga ne mogu da dođu do lekara a Crveni krst Valjevo je aktivno podržao i učestvovao u do sada svakoj akciji „Vojni lekar na selu“ Vojske Srbije koje su organizovane na području opštine Valjevo sa ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva a ujedno i ukazivanju na značaju sklapanja partnerstava i dobrosusedskih odnosa u zajednici.