Crveni krst Valjevo je u sredu 23. juna, za potrebe 58 pripadnika Vojske Srbije u prostoru kasarne „Vojvoda Živojin Mišić“ – Drugi centar za obuku Vojske Srbije u Valjevu, realizovao osnovnu obuku iz pružanja prve pomoći

23.06.2021.
Crveni krst Valjevo je u sredu 23. juna, za potrebe 58 pripadnika Vojske Srbije u prostoru kasarne „Vojvoda Živojin Mišić“ – Drugi centar za obuku Vojske Srbije u Valjevu, realizovao osnovnu obuku iz pružanja prve pomoći kroz informativno predavanje uz korišćenje video prezentacije, filmskih segmenata primene prve pomoći, demonstraciju veština, kao i praktično uvežbavanje od strane polaznika. Obukom smo poseban akcenat stavili na postupak na mestu nesreće, zaštitu spasioca, postupak sa osobom bez vesti, oživljavanje, krvarenje i previjanje rana.

Obuku za pripadnike Vojske Srbije na odsluženju vojnog roka, te srednje stručne vojne škole, a na zahtev Komande kasarne u Valjevu, Crveni krst Valjevo je realizovao kao nekomercijalnu obuku u okviru razvoja vojno civilne saradnje u zajednici na lokalnom nivou, koju realizovala je naša Zorica Jovanović, licencirani predavač i instruktor prve pomoći uz asistenciju demonstratora Marije Todorić i Aleksandra Tomića. Obuci u prostoru restorana kasarne, uz raspored slušalaca koji je u saglasju sa važećim epidemiološkim merama, prisustvovalo je 58 vojnika i vojnikinja Vojske Srbije.