Crveni krst Valjevo je u subotu i nedelju, 19. i 20.oktobra, uspešno realizovao dvodnevni seminar za nove edukatore u programu prevencije Trafikinga – Borbe protiv trgovine ljudima, za 14 polaznika iz 5 srednjih škola u Valjevu.

21.10.2019.

Crveni krst Valjevo je u subotu i nedelju, 19. i 20.oktobra, uspešno realizovao dvodnevni seminar za nove edukatore u programu prevencije Trafikinga – Borbe protiv trgovine ljudima, za 14 polaznika iz 5 srednjih škola u Valjevu. Seminar je obuhvatio celodnevni rad od 09-18 časova, na kome je 14 srednjoškolaca kvalitetno i kvalifikovano osposobljeno da samostalno, u formi vršnjačke edukacije, nastavi širenje znanja iz ove oblasti u svojim školama iz kojih dolaze. Seminar su realizovali treneri iz ove oblasti (3 trenera) sa licencom Crvenog krsta Srbije. Kroz dalji rad i angažovanje koje će podržavati i pratiti Crveni krst Valjevo i Crveni krst Srbije, i u zavisnosti od ličnih ambicija i afiniteta, najangažovaniji i najbolji među njima po izveštajima o rezultatima rada, a možda i svi, stiču mogućnost da napreduju u zvanju od edukatora, preko trenera do nacionalnog trenera u prevenciji borbe protiv trgovine ljudima. Crveni krst Valjevo se zahvaljuje ovim mladim ljudima koji su se opredelili da svaj vikend provedu radno u sticanju novih znanja koja će, svakako, kako njima tako i mnogim drugima biti od koristi u budućnosti a posebno u oblasti smanjenja rizika od mogućnosti da oni ili njihovi vršnjaci postanu žrtve savremenog ropstva - trgovine ljudima, ljudskim telom i organima.

Osnovni cilj Crvenog krsta Valjevo je prevencija tj. upoznavanje što većeg broja građana, a posebno mladih, sa ovim problemom današnjice koji je rasprostranjen širom sveta, sa ciljem širenja svesti i znanja o trafikingu kako bi se redukovale mogućnosti da prvenstveno deca postanu žrtve trgovine ljudima.