Crveni krst Valjevo je sa svojim partnerima i saradnicima posetio predškolce u OŠ „Nada Purić“ povodom kontinuirane aktivnosti na promociji zdravlja i zdravih navika, ovoga puta sa posebnim akcentom na zdravlja usta i zuba, čiji je ovogodišnji slogan kampanje „Zdravi zubi u zdravoj porodici“.

23.06.2018.

Crveni krst Valjevo je sa svojim partnerima i saradnicima posetio predškolce u OŠ „Nada Purić“ povodom kontinuirane aktivnosti na promociji zdravlja i zdravih navika, ovoga puta sa posebnim akcentom na zdravlja usta i zuba, čiji je ovogodišnji slogan kampanje „Zdravi zubi u zdravoj porodici“.

I ovoga puta mališani su sa pažnjom pratili veoma zanimljive prezentacije na temu oralnog zdravlja kao značajne komponente opšteg zdravlja i za formiranje zdravih navika da odlazak kod zubara ne bude praćen strahom. Pravilna i redovna ishrana je jedan od značajnih faktora za očuvanje i negu zuba. Podeljene su odgovarajuće brošure na temu zdravlja usta i zuba a svi prisutni su pozvani da učestvuju na konkursu sa svojim likovnim i literarnim radovima koji će na završnoj manifestaciji biti adekvatno nagrađeni.

Ove godine Nedelja zdravlja usta i zuba se obeležava pod sloganom „Zdravi zubi u zdravoj porodici“ koji ukazuje na značaj porodice u formiranju zdravih stilova života i aktivnom odnosu prema očuvanju oralnog zdravlja.

Difuzija: Na početku predavanja realizovali smo kratku difuziju na teme: Značaj i uloga Crvenog krsta, misija i principi.

Aktivnost smo realizovali sa našim stalnim partnerima iz Doma zdravlja Valjevo i Zavoda za javno zdravlje Valjevo.