Crveni krst Valjevo je, povodom Međunarodnog dana tolerancije (16. novembar) i Svetskog dana deteta (20. novembar), realizovao predavanja i radionice na temu tolerancije u dva odeljenja osmog razreda u OŠ „Desanka Maksimović“

18.11.2019.
Crveni krst Valjevo je, povodom Međunarodnog dana tolerancije (16. novembar) i Svetskog dana deteta (20. novembar), realizovao predavanja i radionice na temu tolerancije u dva odeljenja osmog razreda u OŠ „Desanka Maksimović“ kao objedinjenu aktivnost dana 18. novembra. Radionica koja je odabrana za ovu priliku je pod nazivom „Čarobnjaci“ upravo iz modula Tolerancija, programa „Promocija humanih vrednosti“ Crvenog krsta Srbije. Predavanje koje je prethodilo radionici, realizovali smo sa partnerima, Zavodom za javno zdravlje Valjevo i patronažnom službom Doma zdravlja Valjevo. Realizatori zajedničkih aktivnosti su bili ispred Crvenog krsta Valjevo Aleksandar Tomić, iz Zavoda za javno zdravlje dr Aleksandra Filipović i Snežana Marinković, te Vesna Pavlović iz Doma zdravlja. Prvo smo kroz teoretski okvir tolerancije, prevencije nasilja na internetu i poštovanja razlika, uveli prisutne maturante u temu, da bi onda usledila intreaktivna radionica. Stepen uključenosti, informisanosti kao i zainteresovanosti osmaka OŠ“ Desanka Maksiomvić“ bio je više nego zadovoljavajući. Ciljevi postavljeni pred tim koji je sproveo predavanje i radionicu su u svemu dosegnuti i konstatovana je potreba za ovakvim sveoubhvatnim pristupom kod ostalih tema koje zanimaju mlade. Takođe, vremenski okvir od 45 minuta ispostavio se kao premali za sve ono što učenike zanima, ali je sa druge strane prepoznato da bi bilo važno da i ostala odeljenja, osim pomenuta dva, prođu kroz ovu edukaciju. Radionici je prisustvovao 48 osmaka.