Crveni krst Valjevo je u petak 18. oktobra, na Gradskom trgu u centru grada, aktivno obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, realizujući centralnu uličnu aktivnost uz aktivno angažovanje mladih volontera

18.10.2019.

Crveni krst Valjevo je u petak 18. oktobra, na Gradskom trgu u centru grada, aktivno obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, realizujući centralnu uličnu aktivnost uz aktivno angažovanje mladih volontera u periodu od 11:30 do 13 časova sa ciljem skretanja pažnje javnosti na ovaj itekako prisutan problem modernog doba sa porukom #BližeJeNegoŠtoMisliš. O ovoj aktivnost Crvenog krsta Valjevo priloge su uradili i emitovali mediji Regionalna VTV Valjevo, TV Va-Plus i RTV Marsh Valjevo. Zanimljiva postavka privukla je pažnju naših sugrađana na temu trafikinga a njihova znatiželja je vodila u razgovor sa našim volonterima o ovoj temi, pri čemu su informisani ko su žrtve trgovine ljudima a ko počinioci i na koji način mogu pomoći i učestvovati u sprečavanju modernog ropstva, od pokazivanja solidarnosti putem društvenih mreža podrškom raznih kampanja, prijavom rizičnih situacija određenim službama, informisanjem ljudi u okruženju o ovom problemu, volontiranjem itd. Borba protiv trgovine ljudima nije odgovornost samo organa vlasti. Svako može da pomogne rešavanju ovog zločina tako što će pokrenuti lavinu malih, ali značajnih akcija koje pružaju nadu i pomoć.

Aktivnost smo nastavili u Ekonomskoj i Tehničkoj školi realizacijom predavanja za učenike i profesore na temu trafikinga.
Evropska Komisija 2007. godine proglasila je 18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine ljudima. Aktivnosti koje Crveni krst Srbije sprovodi imaju veliki preventivni značaj jer su usmerene na decu i mlade, kao posebno ugrožene ciljne grupe, ali i na profesionalce koji, u svom radu, mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima.

Sve dosadašnje akcije Crvenog krsta u Srbiji povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima ocenjene su kao veoma uspešne i zapažene su od strane mnogih partnera širom zemlje i regiona.

Da li misliš da je problem daleko od tebe?
#BližeJeNegoŠtoMisliš #It'sCloserThanYouThink