Crveni krst Valjevo je u OŠ „Nada Purić“ za učenike prvog razreda i njihove predavače, realizovao aktivnosti na temu Bezbednosti dece u saobraćaju u vidu edukativnih predavanja i kreativnih radionica

17.09.2018.

Crveni krst Valjevo je u OŠ „Nada Purić“ za učenike prvog razreda i njihove predavače, realizovao aktivnosti na temu Bezbednosti dece u saobraćaju u vidu edukativnih predavanja i kreativnih radionica koje su upotpunjene prikazivanjem sekvenci iz edukativnih filmova „Zebra, znak, semafor“, „Opasne igre“ („Dunav film“) i „Ulica nije mesto za igru“ („Avala Filma“), uz pomoć kojih su mališani na primerima mogli da nauče osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, zatim ko su učesnici u saobraćaju, koji saobraćajni znaci postoje i sve to kroz interaktivni rad sa našim predavačima donosili zaključke i postavljali pitanja ukoliko su imali nedoumice. Na kraju radionice su im podeljeni multifunkcionalni rasporedi časova sa zanimljivim pitalicama i korisnim savetima na temu bezbednosti u saobraćaju.
Difuzija: Na početku ove aktivnosti, prisutni su bili upoznati sa značajem, ulogom, motivima i osnovnim principima Crvenog krsta.

I ovoga puta su tu bili i naši stalni partneri u realizaciji ovih aktivnosti: Patronažna služba Doma zdravlja Valjevo i Zavod za javno zdravlje Valjevo.