Crveni krst Valjevo je pripremio, spakovao i uručio pakete higijene, prehrambene pakete, nove posteljine i ćebad za decu i odrasle kao i izvesnu količinu garderobe za različite uzraste, i uz asistenciju OŠ “Milovan Glišić“ u Valjevskoj Kamenici

23.06.2018.

Crveni krst Valjevo je pripremio, spakovao i uručio pakete higijene, prehrambene pakete, nove posteljine i ćebad za decu i odrasle kao i izvesnu količinu garderobe za različite uzraste, i uz asistenciju OŠ “Milovan Glišić“ u Valjevskoj Kamenici, pomoć uručio ugroženoj porodici sa školskom decom u sklopu svojih aktivnosti u Nedelji Crvenog krsta. Ova pomoć je značajna i u sklopu podrške aktivnostima koje škola i mesna zajednica realizuju u stambenom zbrinjavanju ove porodice kroz izgradnju porodičnog doma.