Crveni krst Valjevo je, povodom Međunarodnog dana tolerancije (16. novembar) realizovao predavanja i radionice na temu tolerancije za učenike prvog i petog razreda u OŠ „Nada Purić“.

16.11.2022.
16.11.2022. – Obeležen Međunarodni dan tolerancije

Crveni krst Valjevo je, povodom Međunarodnog dana tolerancije (16. novembar) realizovao predavanja i radionice na temu tolerancije za učenike prvog i petog razreda u OŠ „Nada Purić“. Za učenike petog razreda realizovana je radionica pod nazivom „Od igračke plačka“ iz modula Nensilno rešavanje konflikata, programa „Promocija humanih vrednosti“.

Prvo smo kroz teoretski okvir tolerancije, prevencije nasilja na internetu i poštovanja razlika, uveli prisutne učenike u temu, da bi onda usledila intreaktivna radionica.

Stepen uključenosti, informisanosti kao i zainteresovanosti, bio je više nego zadovoljavajući. Ciljevi postavljeni pred tim koji je sproveo predavanje i radionicu su u svemu dosegnuti i konstatovana je potreba za ovakvim sveoubhvatnim pristupom kod ostalih tema koje zanimaju mlade.

Takođe, vremenski okvir od 45 minuta ispostavio se kao premali za sve ono što učenike zanima, ali je sa druge strane prepoznato da bi bilo važno da i ostala odeljenja, osim pomenuta dva, prođu kroz ovu edukaciju.