Crveni krst Valjevo je ovom DRUGOM aktivnošću u novoj OŠ „Milovan Glišić“ u Valjevu završio ovu vrstu predavanja i radionica u gradskim školama na temu Bezbednosti dece u saobraćaju za UKUPNO 647 učenika prvog razreda i njihove predavače.

16.09.2019.

Crveni krst Valjevo je ovom DRUGOM aktivnošću u novoj OŠ „Milovan Glišić“ u Valjevu završio ovu vrstu predavanja i radionica u gradskim školama na temu Bezbednosti dece u saobraćaju za UKUPNO 647 učenika prvog razreda i njihove predavače. Seoske škole su po našem programu u oktobru u okviru Dečje nedelje. Do sada mo realizovali 14 edukacija i podelili 716 rasporeda časova a sve je upotpunjeno prikazivanjem sekvenci iz edukativnih filmova „Zebra, znak, semafor“, „Opasne igre“ („Dunav film“) i „Ulica nije mesto za igru“ („Avala Filma“). Mališani su na primerima mogli da nauče osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, da se upoznaju ko su u stvari učesnici u saobraćaju u koje svakako i oni spadaju krećući se na putu od kuće do škole i nazad, koji saobraćajni znaci postoje i sve to kroz interaktivni rad sa našim predavačima, izvodili zaključke i postavljali pitanja ukoliko su imali nedoumice. Na kraju radionice su im podeljeni multifunkcionalni rasporedi časova sa zanimljivim pitalicama i korisnim savetima na temu bezbednosti u saobraćaju.

Difuzija: Na početku ove aktivnosti, prisutni su bili upoznati sa značajem, ulogom, motivima i osnovnim principima Crvenog krsta.

Naši stalni partneri u realizaciji ovih aktivnosti bili su: Patronažna služba Doma zdravlja Valjevo i Zavod za javno zdravlje Valjevo.