Crveni krst Valjevo je utorak 15.juna, zajedno sa našim volonterima i saradnicima, aktivno obeležio 15.JUN - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama.

15.06.2021.
Crveni krst Valjevo je utorak 15.juna, zajedno sa našim volonterima i saradnicima, aktivno obeležio 15.JUN - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama. Ovogodišnja tema na globalnom nivou je „Pristup pravdi“ i služi kao podsetnik na važnost zadovoljavanja potreba starijih osoba u slučaju da potraže pomoć i podršku. Aktivnost smo realizovali adekvatnom tematskom postavkom štandova na javnom prostoru ispred prostorija Udruženja penzionera Valjeva, koji su na nivou članstva aktivno učestvovali u ovom događaju, ali i kao Udruženje podržali ovaj vid aktivizma. Ovom prilikom su im podeljeni adekvatni promotivni materijali i štampane brošure Crvenog krsta Srbije.

Crveni krst se, inače, u kontinuitetu bavi podrškom starijim osobama na različite načine i kroz različite vrste delovanja ali uvek realizuje preventivne aktivnosti kroz obeležavanje važnih datuma iz kalendara javnog zdravlja, ali i učestvovanjem u aktivnostima Udruženja penzionera našeg grada kao partner i saradnik na promociji zdravlja i zdravih stilova života – za zdravije starenje.

Ovu aktivnost su propratili i priloge emitovali lokalni i regionalni mediji kao što su: Regionalna VTV Valjevo i lokalne TV VA PLUS i TV Marš

********

TEMA: Ovogodišnja tema je „Pristup pravdi“ i služi kao podsetnik na važnost zadovoljavanja potreba starijih osoba u slučaju da potraže pomoć i podršku. Starije osobe koje su se suočile sa situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja često se suočavaju sa višestrukim preprekama u pristupu pravdi kao što su pitanja pristupačnosti, prilagođavanja potrebama starijih osoba, prekomernih kašnjenja i zaostataka u sudskim procesima, uticaja digitalizacije, kulturnih normi, rodne pristrasnosti, diskriminacije koje su često ukorenjene u javnim politikama, normama i u praksi.

Pristup pravdi utiče na sposobnost starijih osoba da u potpunosti ostvaruju sva svoja ljudska prava, uključujući pravo na zdravlje, odgovarajuću socijalnu zaštitu i dostojanstven život. Očuvanje ili vraćanje dostojanstva i poštovanja starijih osoba presudno je u takvim situacijama.