Crveni krst Valjevo je u petak, 15. aprila na poziv „Prve osnovne škole“ iz Valjeva, realizovao interaktivnu informativnu radionicu i demonstraciju veština iz PRVE POMOĆI namenjenu učenicima osnovnoškolskog uzrasta, za mešovitu grupu učenika sedmog i osmog razreda i za predstavnike đačkog parlamenta. Informativna radionica je prilagođena pomenutom uzrastu i realizovana je u prostorijama škole.

15.04.2022.
Crveni krst Valjevo je u petak, 15. aprila na poziv „Prve osnovne škole“ iz Valjeva, realizovao interaktivnu informativnu radionicu i demonstraciju veština iz PRVE POMOĆI namenjenu učenicima osnovnoškolskog uzrasta, za mešovitu grupu učenika sedmog i osmog razreda i za predstavnike đačkog parlamenta. Informativna radionica je prilagođena pomenutom uzrastu i realizovana je u prostorijama škole.

Predavanje je izvedeno uz prikazivanje video prezentacije, edukativnog filma kao i demonstraciju veština od strane instruktora prve pomoći Crvenog krsta Valjevno, a učenici su kroz interaktivan rad praktično uvežbavali aktivnosti na zadate teme kao što su: kako postupiti na mestu nezgode, koji je sadržaj informacije hitnim službama o nezgodi, kako zaustaviti krvarenje, koji je postupak sa osobom bez svesti i drugo, a sve u okviru doktrine iz prve pomoći. Predavanje je realizovala, licencirani instruktor prve pomoći Zorica Jovanović i demonstrator Crvenog krsta Valjevo, saradnik za podmladak i omladinu, Aleksandarom Tomić.

Ovoj informativnoj radionici je prisustvovalo 38 učenika i jedan profesor.