Crveni krst Valjevo je u petak, 15. marta u OŠ „Andra Savčić“ realizovao poslednje – 7. predavanje i radionicu u nizu na temu Bezbednosti dece u saobraćaju u okviru Promocije zdravih stilova života za učenike 6.razreda, čime smo obuhvatili svih sedam osnovnih škole u Valjevu u periodu od 4. do 15. marta., u sklopu projekta „City Walk“.

15.03.2019.

Crveni krst Valjevo je u petak, 15. marta u OŠ „Andra Savčić“ realizovao poslednje – 7. predavanje i radionicu u nizu na temu Bezbednosti dece u saobraćaju u okviru Promocije zdravih stilova života za učenike 6.razreda, čime smo obuhvatili svih sedam osnovnih škole u Valjevu u periodu od 4. do 15. marta., u sklopu projekta „City Walk“.

Realizovana su predavanja na teme zdravlja i zdravih stilova života, bezbednosti pešaka i biciklista u saobraćaju, kao i promocije hodanja i bicikliranja. Učenici su učestvovali u kvizu kao najzanimljivijem delu aktivnosti kroz koji su na zanimljiv način proverili svoja znanja i naučili nešto novo.

Da podsetimo da su aktivnosti organizovane u okviru projekta „City Walk“, sa ciljem povećanja svesti građana o značaju usvajanja zdravih stilova života i kretanja, urbane mobilnosti i zaštite životne sredine kroz organizovanje mnogobrojnih aktivnosti i događaja, čemu se priključio i Crveni krst Valjevo sa svojim partnerima iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo na poziv grada Valjeva. Grad Valjevo je jedini grad iz Srbije u kom se ovaj projekat implementira, a Crveni krst Valjevo sproveo je aktivnosti u okviru svoga mandata na Promociji zdravih stilova života a na temu Bezbednosti dece u saobraćaju, za učenike 6. razreda svih Valjevskih osnovnih škola. Aktivnosti su realizovane u periodu od 04.-15. marta, u vidu edukativnih interaktivnih predavanja, realizacijom kviza koji se sprovodi na kraju predavanja kao vid evaluacionog testa za učenike.

Televizija Va Plus je kontinuirano medijski pratila i obaveštavala o aktivnostima koje smo sprovodili u školama.
Difuzija: Početak svakog predavanja bio je posvećen kratkom upoznavanju sa ulogom, misijom, ciljevima i osnovnim principima Crvenog krsta.