Crveni krst Valjevo je u ponedeljak 14. novembra aktivno učestvovao u obeležavanju Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, aktivnostima u Domu zdravlja Valjevo.

14.11.2022.
14.11.2022. – Svetski dan borbe protiv dijabetesa

Crveni krst Valjevo je u ponedeljak 14. novembra aktivno učestvovao u obeležavanju Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, aktivnostima u Domu zdravlja Valjevo.

Učešćem u obeležavanju ovog važnog datuma, u sklopu svojih zdravstveno preventivnih aktivnosti, Crveni krst Valjevo želi da ukaže na značaj redovne provere zdravstvenog stanja, kao i prevencije i promene određenih životnih navika i ishrane, jer se dijabetes danas ubraja među najčešća oboljenja u svetu, sa tendencijom stalnog rasta a kao uzroci navode se moderan stil života i povećanje spoljašnjih uzročnih faktora, među kojima najznačajnije mesto imaju gojaznost i odsustvo fizičke aktivnosti. Ključnu ulogu u sprečavanju, smanjenju i otklanjanju faktora rizika za dijabetes imaju porodice.

Zato je poznavanje ranih znakova, simptoma i faktora rizika za sve tipove šećerne bolesti od vitalnog značaja za pravovremeno otkrivanje, bolje zdravstvene ishode i veći kvalitet života.

Prisutni građani su mogli da prekontrolišu nivo šećera u krvi i krvni pritisak na licu mesta a događaj su zabeležile lokalne televizije.

U obeležavanju ovog važnog događaja učestvovali su i saradnici iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo, Polivalentne patronažne službe Doma zdravlja Valjevo i Medicinske škole Valjevo.