Crveni krst Valjevo je 14. novembra aktivno učestvovao u obeležavanju Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, aktivnostima u Domu penzionera u Valjevu, adekvatnom postavkom preventivnih štandova i materijala, čiji je ovogodišnji slogan „Dostupnost terapije za dijabetis“, odnosno pristup nezi dijabetisa.

14.11.2021.
Crveni krst Valjevo je 14. novembra aktivno učestvovao u obeležavanju Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, aktivnostima u Domu penzionera u Valjevu, adekvatnom postavkom preventivnih štandova i materijala, čiji je ovogodišnji slogan „Dostupnost terapije za dijabetis“, odnosno pristup nezi dijabetisa.

Učešćem u obeležavanju ovog važnog datuma a u sklopu svojih zdravstveno preventivnih aktivnosti, Crveni krst Valjevo želi da ukaže na značaj redovne provere zdravstvenog stanja, kao i prevencije i promene određenih životnih navika i ishrane, jer se dijabetes danas ubraja među najčešća oboljenja u svetu, sa tendencijom stalnog rasta a kao uzroci navode se moderan stil života i povećanje spoljašnjih uzročnih faktora, među kojima najznačajnije mesto imaju gojaznost i odsustvo fizičke aktivnosti. Ključnu ulogu u sprečavanju, smanjenju i otklanjanju faktora rizika za dijabetes imaju porodice. Zato je poznavanje ranih znakova, simptoma i faktora rizika za sve tipove šećerne bolesti od vitalnog značaja za pravovremeno otkrivanje, bolje zdravstvene ishode i veći kvalitet života.

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa od 2021. do 2023 je: „Dostupnost terapije za dijabetis“ i „Pristup nezi dijabetesa“, jer milioni ljudi sa ovom bolešću širom sveta nemaju pristup nezi dijabetesa. Zbog toga ljudi sa dijabetesom zahtevaju stalnu negu i podršku kako bi upravljali svojim stanjem i izbegli komplikacije.

Aktivnost smo realizovali zajedno sa stručnim saradnicima i našim edukovanim volonterima, uz prisustvo saradnika iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo, Polivalentne patronažne službe Doma zdravlja Valjevo i Medicinske škole Valjevo.
Prisutni građani su mogli da prekontrolišu nivo šećera u krvi i krvni pritisak na licu mesta a događaj su zabeležile lokalne televizije: TV Marš, Regionalna Vujić televizija Valjevo, TV VA PLUS a tekst o ovoj aktivnosti objavljen je i u listu NIP NAPRED Valjevo.

Šećerna bolest (Diabetes mellitus) predstavlja jednu od najčešćih hroničnih nezaraznih bolesti i zato je veliki javno-zdravstveni problem. Po proceni Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne federacije za dijabetes do 2030. godine u svetu će 438 miliona ljudi bolovati od dijabetesa. Najveći porast broja obolelih se upravo očekuje u zemljama u razvoju, u koje spada i naša zemlja.