Crveni krst Valjevo je aktivno i sveobuhvatno obeležio Svetski dan prve pomoći na centralnom Gradskom trgu u Valjevu, prigodnom promotivnom postavkom i realizacijom pokaznih vežbi i različitih situacija sa zbrinjavanjem povređenih

14.09.2019.

Crveni krst Valjevo je aktivno i sveobuhvatno obeležio Svetski dan prve pomoći na centralnom Gradskom trgu u Valjevu, prigodnom promotivnom postavkom i realizacijom pokaznih vežbi i različitih situacija sa zbrinjavanjem povređenih pod motom: „SVAKO IMA PRAVO“, koje su realizovali zaposleni saradnici u stručnoj službi i naši obučeni mladi članovi takmičarskih ekipa iz pružanja prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i obolenja, zajedno sa kolegama i saradnicima iz Medicinske škole Valjevo, uz prisustvo javnosti, građana i medija.

Svetski dan prve pomoći obeležava se svak druge subote u septembru mesecu a ove godine je to u subotu 14.09.2019. pod motom: „SVAKO IMA PRAVO“ ali iz praktičnih i organizacionih razloga smo ga obeležili 12.09.2019. u Valjevu.Svetski dan prve pomoći će biti obeležen u svim ogranizacijama Crvenog krsta širom sveta. Tom prilikom skrećemo pažnju na značaj poznavanja prve pomoći za pojedinca i za društvenu zajednicu. Svetski dan prve pomoći u 2019 godini skreće pažnju na to da prva pomoć treba da bude dostupna svima, bez obzira na rasu, pol i uzrast, na pripadnost bilo kom društvenom sloju ili grupi. U prvoj pomoći ne sme biti diskriminacije, ne sme biti marginalizovanih grupa, ne sme biti nevidljivih i zaboravljenih kategorija ljudi u društvu. Svako od nas može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć. U isto vreme svako od nas može da nauči da pruži prvu pomoć. Nisu potrebni ni čarobni štapić, ni supermoći da biste postali nečiji heroj. Potrebni su samo znanje i odvažnost da ga primenite u trenutku kada je potrebno.

Pokazne vežbe su izvodili naši obučeni mladi članovi takmičarskih ekipa iz pružanja prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i obolenja koje su se plasirale na republično takmičenje koje će biti održano u subotu, 21. septembra u Beogradu.

Mediji su aktivno propratili ovaj događaj, od TV Prva do regionalne VTV Valjevo i lokalnih televizije TV VA PLUS Valjevo i RTV Marš.