14.06.2019. – Druga grupa vršnjačkih edukatora Crvenog krsta Valjevo još jednom u Prvoj osnovnoj školi – završna predavanja i radionice za ovu školsku godinu, za učenike sedmog razreda na temu „Alkoholizam kod mladih“

14.06.2019.

14.06.2019. – Druga grupa vršnjačkih edukatora Crvenog krsta Valjevo još jednom u Prvoj osnovnoj školi – završna predavanja i radionice za ovu školsku godinu, za učenike sedmog razreda na temu „Alkoholizam kod mladih“

I ovoga puta su naši vršnjački edukatori realizovali još jedno predavanje i radionice za 2.grupu učenika sedmog razreda Prve osnovne škole na temu prevencije alkoholizma kod mladih sa akcentom i na druge oblike bolesti zavisnosti koji im se često nude kao izazov. Ovim predavanjem se završavaju školske aktivnosti u ovoj oblasti za ovu školsku godinu a nastaviće se u narednoj školskoj godini uključivanjem većeg broja osnovnih škola i većeg broja vršnjačkih edukatora koji su prošli višednevne stručne obuke za vršnjačke edukatore u oblasti prevencije bolesti zavisnosti.