Crveni krst Valjevo je u petak, 13. septembra, u OŠ „Milovan Glišić“ realizovao poslednju aktivnost za 80 prvaka u ovoj školi na temu Bezbednosti dece u saobraćaju

13.09.2019.

Crveni krst Valjevo je u petak, 13. septembra, u OŠ „Milovan Glišić“ realizovao poslednju aktivnost za 80 prvaka u ovoj školi na temu Bezbednosti dece u saobraćaju, a ukupno za 647 učenika prvog razreda 7 osnovnih gradskih škola i njihove predavače, u vidu edukativnih predavanja i kreativnih radionica koje su upotpunjene prikazivanjem sekvenci iz edukativnih filmova „Zebra, znak, semafor“, „Opasne igre“ („Dunav film“) i „Ulica nije mesto za igru“ („Avala Filma“), uz pomoć kojih su mališani na primerima mogli da nauče osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, zatim ko su učesnici u saobraćaju, koji saobraćajni znaci postoje i sve to kroz interaktivni rad sa našim predavačima donosili zaključke i postavljali pitanja ukoliko su imali nedoumice. Na kraju radionice su im podeljeni multifunkcionalni rasporedi časova sa zanimljivim pitalicama i korisnim savetima na temu bezbednosti u saobraćaju.

Difuzija: Na početku ove aktivnosti, prisutni su bili upoznati sa značajem, ulogom, motivima i osnovnim principima Crvenog krsta.

Naši stalni partneri u realizaciji ovih aktivnosti bili su: Patronažna služba Doma zdravlja Valjevo i Zavod za javno zdravlje Valjevo.