Crveni krst Valjevo je nastavio sa preventivnim aktivnostima u OŠ „Desanka Maksimović“ za 73 učenika iz 3 odeljenja prvog razreda uz prisustvovo 3 nastavnika, na temu „Bezbednosti dece u saobraćaju“ koje su posvećene đacima prvacima i njihovom bezbednom učešću u saobraćaju a koje su realizovala 3 radnika naše stručne službe i 5 mladih volontera, članova sekcije Crvenog krsta u osnovnim školama. Po završetku aktivnosti podeljeni su edukativni rasporedi časova za sve prisutne..

18.09.2017.

Crveni krst Valjevo je nastavio sa preventivnim aktivnostima u OŠ „Desanka Maksimović“ za 73 učenika iz 3 odeljenja prvog razreda uz prisustvovo 3 nastavnika, na temu „Bezbednosti dece u saobraćaju“ koje su posvećene đacima prvacima i njihovom bezbednom učešću u saobraćaju a koje su realizovala 3 radnika naše stručne službe i 5 mladih volontera, članova sekcije Crvenog krsta u osnovnim školama. Po završetku aktivnosti podeljeni su edukativni rasporedi časova za sve prisutne..

Kao što smo već rekli, ovo je veoma važan rad na preventivi. Aktivnost je realizovana u formi predavanja, video prezentacija i interaktivnog rada sa pitalicama, porukama i poukama sa aktivnim učešćem prvaka u razgovoru sa našim predavačima i na svako pitanje bili su spremni da daju odgovor pri čemu su pokazali zavidno interesovanje da prošire svoje znanje iz oblasti saobraćaja.

Opšti cilj: ovih predavanja je edukacija prvačića o pravilima ponašanja u saobraćaju, s obzirom da se po prvi put suočavaju sa novim izazovima na putu od kuće do škole i nazad, a sve u cilju njihove bezbednosti jer su oni najranjiviji učesnici u saobraćaju te je od velikog značaja da se na početku školske godine posveti pažnja ovoj veoma bitnoj temi – temi bezbednosti u saobraćaju jer dečje kretanje je nepredvidljivo – često iznenada skoče, potrče i sl.

Predavanja se upotpunjuju prikazivanjem edukativnih sekvenci iz filmova „Zebra, znak, semafor“, „Opasne igre“ („Dunav film“) i „Ulica nije mesto za igru“ („Avala Filma“), uz pomoć kojih deca uče na praktičnim primerima o učesnicima u saobraćaju, osnovnim saobraćajnim znacima i vidovima bezbednog ponašanja . Svaki segment filma ima zanimljive anegdote a naši predavači postavljanjem pitanja uključuju decu u razgovor što im drži pažnju i čini samo predavanje interesantnijim. Predavanju je prisustvovalo i pet učenika petog razreda iz sekcije Crvenog krsta Valjevo u osnovnim školama koji su postavljali zanimljive pitalice i delili multifunkcionalne rasporede časova prisutnim prvacima i njihovim učiteljicama.

Difuzija: Početak predavanja je rezervisan za kratko upoznavanje prisutnih sa ulogom, misijom, ciljevima i osnovnim principima Crvenog krsta.

I ovu aktivnost Crveni krst Valjevo je realizovao u partnerskoj saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Valjevo i Domom zdravlja Valjevo – Polivalentnom patronažnom službom Valjevo.