Mladi - mladima. Vršnjački edukatori Crvenog krsta Valjevo, učenici srednjih škola koji su prošli višednevnu stručnu obuku, realizovali su nova predavanja i radionice za učenike sedmog razreda u Prvoj osnovnoj školi u oblasti prevencije bolesti zavisnosti

13.06.2019.

13.06.2019. - Vršnjački edukatori Crvenog krsta Valjevo na delu - u Prvoj osnovnoj školi – preventivna predavanja i radionice za učenike sedmog razreda na temu „Alkoholizam kod mladih“

Mladi - mladima. Vršnjački edukatori Crvenog krsta Valjevo, učenici srednjih škola koji su prošli višednevnu stručnu obuku, realizovali su nova predavanja i radionice za učenike sedmog razreda u Prvoj osnovnoj školi u oblasti prevencije bolesti zavisnosti, ovoga puta na temu „Alkoholizam kod mladih“. Rad je timskog karaktera u kojem učestvuju po tri vršnjačka edukatora, koristeći adekvatno pripremljene prezentacija koje imaju za cilj da mladima približe sveobuhvatnu problematiku potencijalne zavisnosti od alkoholizma na njima prihvatljiv i razumljiv način.

Radionice koje su realizovali vršnjački edukatori, ispratili su i predstavnici organizacija i institucija koji su bili kreatori obuke ovim vršnjačkim edukatorima, ali i nastavnici Prve osnovne škole, kao i psiholog Medicinska škole u Valjevu. Zajedničke impresije bile su da su edukacije prošle u zapaženoj interakciji učenika, da puno informacija već poseduju, ali i da postoje predrasude pa i tabu teme u vezi alkoholizma koje se najbolje „otvaraju“ vršnjačkom edukacijom. Na samom kraju radionice sprovedena interna evaluacija.